header

Datum

Klant

Locatie

Schalkwijk

Status

Op de locatie in Schalkwijk verwerkt Van der Velden afvalwater dat vrijkomt bij rioolreinigingswerkzaamheden in met name de horeca en voedselverwerkende industrie. In hun verwerkingsinstallatie worden de vetten van het water gescheiden. Het vet wordt afgevoerd naar een vergistingsinstallatie alwaar het wordt omgezet in biogas. Het afvalwater wordt via een eigen waterzuiveringsinstallatie geloosd op het riool. De capaciteit van deze bestaande waterzuiveringsinstallatie was door een toenemend aanbod echter niet meer toereikend. Daarnaast was het einde van de technische levensduur bereikt.

Om de bestaande waterzuivering te ontlasten heeft Van der Velden vervolgens Mourik benaderd. Door het toepassen van een voorbehandeling heeft Mourik de bestaande waterzuivering operationeel kunnen houden. Van der Velden was gedurende dit traject al in gesprek met Aqana voor de leverantie van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Door de complexiteit van het project heeft Van der Velden Mourik gevraagd het projectmanagement, de milieutechnische, civiele en elektrotechnische werkzaamheden voor zijn rekening te nemen. Daarnaast behoorde ook de uitbreiding van de verwerkingsinstallatie en een aantal mechanische werkzaamheden tot de scope van het project. Uiteindelijk heeft Mourik als hoofdaannemer het gehele werk aangenomen.

De eerste fase van het project bestond uit het aanbrengen van een aantal tijdelijke voorzieningen zodat een deel van de oude waterzuivering gesloopt kon worden. Vervolgens kon het bestaande gebouw worden ingekort om ruimte te maken voor de nieuwe waterzuivering die grotendeels buiten is geplaatst. Na het aanbrengen van de paalfundaties heeft Mourik de vloeistofkerende opstelplaats en de tankfundaties aangebracht. Gelijktijdig zijn in het gebouw 2 nieuwe ontwateringssilo’s geplaatst zodat de verwerkingscapaciteit is uitgebreid. Na deze werkzaamheden heeft Aqana de nieuwe waterzuiveringsinstallatie kunnen opbouwen.

Dit betreft een biologische waterzuivering waarbij de eerste fase van het zuiveringsproces onder zuurstofloze condities plaatsvindt. Hierbij komt biogas vrij. Dit biogas wordt na voorbehandeling verstookt in een WKK (Warmte Kracht Koppeling), waarbij elektrische energie en warmte worden opgewekt. De elektrische energie wordt gebruikt om de waterzuiveringsinstallatie te voeden, en het overschot wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. De warmte wordt in de waterzuiveringsinstallatie gebruikt om optimale condities voor het omzettingsproces te creëren. In de tweede fase van het biologische zuiveringsproces worden de restverontreinigingen onder zuurstofrijke condities afgebroken. Hierna kan het behandelde water worden geloosd op het riool.  

De waterzuiveringsinstallatie had al snel na opstart het vereiste zuiveringsrendement bereikt. Door een goede samenwerking tussen de verschillende Mourik-disciplines en Aqana werd het project succesvol afgesloten en aan de klant overgedragen.

Aan de slag bij Mourik?

Veiligheidskundige

Staf

Grondwerker

Technisch

Werkvoorbereider/Calculator Industriële Reiniging

Project Management

Studenten/afgestudeerden HBO/WO niveau

Stage / Traineeships

Machinist Droge stoffen zuigwagen (Vacu-press)

Technisch
Bekijk alle vacatures