header

Datum

2020-2022

Klant

Gemeente Zeist

Locatie

Zeist

Status

Afgerond

Wegenbouw, fietsinfrastructuur en groen in perfecte balans

De Utrechtseweg tussen Zeist en Utrecht was niet meer berekend op de verwachte groei van het verkeer. Daarom moest er een verbreding van de rijbaan komen en een fietstunnel, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. We kregen verschillende doelstellingen mee voor deze wegenbouw. Allereerst de verbetering van (sociale) veiligheid en doorstroming voor doorgaand verkeer, met name fietsers. Daarnaast het behoud van het groen rond de Utrechtseweg en de monumentale waarde van het groen en de bebouwing in het gebied. En tot slot bereikbaarheid voor omwonenden tijdens de herinrichting en in de nieuwe situatie. Voor Mourik een uitnodiging om te komen met (duurzame) ideeën en innovaties die alle belangen in perfecte balans brengen.

Meetbaar veiliger, groener en duurzamer

De eerste slag maakten we in het ontwerp van de fietstunnel, met betere zichtlijnen, geen blinde hoeken, aanleg van veiligere fietspaden en meer licht in de tunnel. Dat zijn belangrijke plussen voor de (sociale) veiligheid van fietsers. Ook hebben we de tunnel en de fietsinfrastructuur eromheen verlegd zodat we meer groen konden behouden. Door slimme fasering hebben we 80% van de fietstunnel zonder afsluitingen gerealiseerd, dus met doorgang van verkeer, we gebruikten 38% minder beton voor de bouw door optimalisatie van het referentieontwerp en we gebruikten circulaire en modulaire prefab tunnelelementen. Daardoor was geen bekistingsmateriaal nodig, werd de kwaliteit beter, waren er minder vervoersbewegingen en konden we sneller plaatsen.

In dit stukje Zeist staan prachtige oude eiken als groene omlijsting van monumentale villa’s. We hebben de herinrichting als het ware omgedacht van groen langs de weg naar een weg in het groen. Smalle trottoirs, meer ruimte voor bomen en ander groen, verlegging van fietspaden en de fietstunnel om oude eiken te sparen. In totaal hebben we 40% minder bomen gekapt dan in de aanbesteding was voorzien. We hebben verder verschillende duurzame oplossingen bedacht. Regenwater komt bijvoorbeeld niet meer in het riool terecht, maar in de bodem. Deze afkoppeling van het riool is een hele verbetering in de waterhuishouding. Daarnaast hebben we ideeën voorgesteld om duurzaam om te gaan met hemelwater, zoals de aanleg van wadi’s en een infiltratie- en transportriool op plaatsen waar geen ruimte is voor zo’n greppel of sloot om het water te bufferen.

Slimme fasering, minder hinder

Een van de oorspronkelijke eisen in het contract was een gelijktijdige herinrichting van de Utrechtseweg en de aanleg van de fietstunnel. Uiteindelijk hebben we een andere fasering voorgesteld: eerst de weg en daarna de tunnel. Het voornaamste argument was hinder. In plaats van een langdurige periode van ongemak hebben we nu slechts drie slim geplande weekendafsluitingen gehad. Zonder uitloop in de planning. Bedrijven en kantoren zijn 100% bereikbaar gebleven. Onze collega’s van Traffic & More hebben geholpen bij de fasering en het omgevingsmanagement. Dat bestond uit de dingen die we altijd doen, zoals (digitale) informatieavonden, bewonersbrieven en persoonlijke gesprekken. We bouwden ook een heuse tribune voor omwonenden om live te zien hoe de fietstunnel vorm kreeg. En we maakten gebruik van de BouwApp voor omgevingscommunicatie.

Kunstenares Toos van Poppel maakte een kunstwerk voor de gemeente en Mourik.
Kunstenares Toos van Poppel maakte een kunstwerk voor de gemeente en Mourik.

Dit was een aanbesteding op basis van Team Value en dat is ons op het lijf geschreven: veel vrijheid om te optimaliseren en een open dialoog met de opdrachtgever in de vorm van gesprekken en interviews. Team Value gaat uit van gelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer en de ‘kracht van samen’ in de precontractuele fase. De gemeente gaf zelf het goede voorbeeld met heel veel ruimte voor overleg en dialoog. Wij hebben daar na de aanbesteding een vervolg aan gegeven met onder andere een maandelijkse intervisie over de samenwerking, begeleid door een externe coach. 

Contact

André de Waal

André de Waal

Directeur Regionale Projecten
Mourik Infra B.V. Voorstraat 67
2964 AJ Groot-Ammers

Aan de slag bij Mourik?

Leerling Pijpfitter

Stage / Traineeships

Veiligheidskundige

Staf

Grondwerker

Technisch

Werkvoorbereider/Calculator Industriële Reiniging

Project Management

Studenten/afgestudeerden HBO/WO niveau

Stage / Traineeships
Bekijk alle vacatures