header

Datum

2019 - 2021

Klant

Gemeenten Bergeijk en Eersel, Provincie Noord-Brabant

Locatie

N397 Eersel-Bergeijk

Status

Afgerond

Duurzaam en veiliger voor fietsers

De Diepveldenweg is een nieuw tracé tussen de dorpen Eersel en Bergeijk en hoort bij het plan Mobiliteit in de Kempen. De weg is iets meer dan vijf kilometer lang en brengt automobilisten sneller naar de Provincialeweg N397. Dit is ook een drukke fietsverbinding en daarom was veiligheid een belangrijk thema voor onze opdrachtgevers. Langs het hele tracé hebben we er veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door extra brede fietspaden en duidelijke belijning, verkeersremmende maatregelen voor automobilisten en verbetering van de afwatering om gladheid tegen te gaan. En we hebben ongeveer 20 verbeteringen voorgesteld om het project veiliger voor fietsers en duurzamer te maken.

Optimalisatie ontwerp voor veiligheid

Op twee plaatsen kruist de Diepveldenweg bestaande wegen. Op die plekken bouwden we een rotonde en een ovatonde met fietstunnels aan weerszijden. Een van de optimalisaties die we hebben voorgesteld, is het doorzicht van de fietstunnels bij de ovatonde. Deze tunnels zijn 15 en 16 meter lang. Belangrijkste aanpassing: de nieuwe baan van de noordelijke ingaande fietstunnel is recht gemaakt en we hebben de fietstunnels korter gemaakt. Daardoor is het doorzicht veel beter geworden en dat geeft fietsers meer gevoel van (sociale) veiligheid. We hebben ervoor gezorgd dat het fietsverkeer tijdens de aanleg altijd veilig door kon gaan. Geen afsluitingen, behalve voor autoverkeer, en een maximale omleiding van 200 meter voor fietsers.

Duurzame oplossingen

Kortere fietstunnels betekent beter doorzicht voor fietsers, maar ook minder beton. Daarmee hebben we materiaal bespaard. We hebben ook prefab tunneldelen gebruikt en dus minder aanvoer van materialen gehad. Dit samen zorgt voor minder emissies op de bouwplaats. Plus: een factor 10 minder bouwtijd! Door gebruik te maken van circulair Lynpave-asfalt (mede ontwikkeld door Mourik), hebben we de totale asfaltconstructie drie centimeter dunner kunnen maken. Ook dat betekent minder materiaal en ruim 20% minder CO2-uitstoot bij de productie. Andere duurzame oplossingen zijn energiezuinige LED-verlichting en het gebruik van low emission materieel op de bouwplaats. We hebben bijvoorbeeld gewerkt met een rupskraan voorzien van een emissie-nabehandelingssysteem dat vrijwel alle uitstoot filtert. Onze duurzame oplossingen hebben samen 273 ton CO2 bespaard.

Wij zijn op ons best in complexe situaties die vragen om inventiviteit en creativiteit. En we hebben de expertise om dat over de volle breedte te doen: ontwerp en engineering, realisatie, onderhoud en prestatiecontracten, of zelfs asset management. Bij Mourik Infra hebben we alles zelf in huis, inclusief specialismen die voor de fietsinfrastructuur; fietsverbindingen en fietstunnels heel relevant zijn zoals 3D-modellering en engineering (BIM), civiele betonbouw, verkeers- en omgevingsmanagement, coördinatie van nuts-verleggingen, omgevingsvergunningen en city mobility. Wij helpen uw fietsbeleid naar een hogere versnelling. Daag ons maar uit.

Aan de slag bij Mourik?

Leerling Pijpfitter

Stage / Traineeships

Veiligheidskundige

Staf

Grondwerker

Technisch

Werkvoorbereider/Calculator Straal- en Schilderwerken

Project Management

Werkvoorbereider/Calculator Industriële Reiniging

Project Management
Bekijk alle vacatures