header

Datum

2021-2022

Klant

Waterschap Limburg

Locatie

Heel & Beesel

Status

Afgerond

Waterveiligheid weer op peil

De dijkversterking van Heel en Beesel was onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), met als doel om de dorpen te beschermen tegen overstromingen van de Maas en zo de waterveiligheid te borgen. De dijken voldeden over een traject van in totaal vijf kilometer namelijk niet meer aan de moderne veiligheidseisen. In Beesel brachten we de dijk op hoogte en legden we een aantal nieuwe keringen aan op plaatsen waar die er nog niet waren. In Heel was de dijk al op hoogte, maar moesten we die wel versterken om te voldoen aan de wettelijke norm. Een kolfje naar de hand van Mourik, samen met FL in de Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel. Maar we kregen van het HWBP een aantal specifieke wensen mee: innovatie, verduurzaming en samenwerking.

Innovaties en oplossingen voor waterveiligheid

Op een aantal plekken hebben we bentonietmatten (ook wel Geo Clay Liner of GCL) toegepast. In Duitsland is dijkversterking met deze minerale afdichtingsmatten een bewezen techniek, maar in Nederland was het de eerste keer. Samen met een laag gebiedseigen grond vervangen de waterdichte matten de oorspronkelijke kleilaag op het dijktalud. Om de grond te stabiliseren en erosie tegen te gaan, hebben we gebruikgemaakt van een additief dat bestaat uit een mix van mineralen: GeoCreteR/GeoStab. Ter versteviging van de dijk, en om piping tegen te gaan, voorzag het ontwerp verder in stalen damwanden. Het staal zou uit Wit-Rusland komen maar de oorlog in Oekraïne gooide roet in het eten. Razendsnel bedachten we een alternatief bedacht in de vorm van kunststof. De damwand is nu een mix van materialen: kunststof waar alleen piping het issue was, staal op plekken waar de dijk ook extra stabilisatie nodig had (ongeveer twee kilometer).

Duurzame dijkversterking

Los van de wensen van opdrachtgevers, zoeken we altijd naar manieren om slimmer, beter en duurzamer te werken, bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch (emissieloos) materieel. Maar we hebben hier nog meer gedaan om de dijkversterking duurzaam uit te voeren, bijvoorbeeld door toepassing van een net zo sterke, maar veel lichtere damwand dan voorgeschreven, met als resultaat minder materiaal, vervoer en CO2-uitstoot. Slim hergebruik van vrijkomende klei en grond uit Heel in de dijk in Beesel is ook een goed voorbeeld. Een ander deel van de grond kwam uit het project Natuurimpuls Beesels Broek. We hebben de grond en klei vervoerd via de Maas in plaats van over de weg. Dus minder CO2-uitstoot en minder hinder voor de omgeving. In Heel gebruikten we vrijkomende grond ook voor natuurontwikkeling op de oevers van de Maas en de aanleg van wandelpaden. Waar mogelijk hebben we gebruikgemaakt van lokale ondernemers voor onder meer de beplanting en bestrating. Een van de sleutelfactoren in dit project is de strakke beheersing van ontwerp en uitvoering, tijd en budget. Een onderdeel van deze projectbeheersing is dat de uitkomst aantoonbaar voldoet aan de eisen en het ontwerp. Daarvoor maakten we gebruik van het digitale platform van KE-chain.

Plaatsen bentonietmatten in Beesel

Samenwerking met de opdrachtgever, maar ook met de gemeenten, omwonenden en lokale ondernemers, was een van de belangrijkste EMVI-criteria. We hebben hier nadrukkelijk in geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in de vorm van teambuilding-activiteiten en sessies om elkaar goed te leren begrijpen, begeleid door een extern bureau. Aan de communicatie met omwonenden en hun belangen hebben veel aandacht besteed. Via de BouwApp kon iedereen het project nauwgezet volgen. Zorgen over trillingshinder namen we vooraf weg door meters te plaatsen en alle panden in de directe omgeving op te nemen en achteraf te checken. We hebben er ook alles aan gedaan om mensen bij het project te betrekken. Omwonenden waren bijvoorbeeld uitgenodigd bij de proeven met de damwanden en we organiseerden leuke acties om de omgeving bij het project te betrekken. Al deze aandacht heeft zeker bijgedragen aan het eindresultaat: we hebben het project, ondanks corona, de oorlog in Oekraïne en de complicaties die daardoor ontstonden, een half jaar eerder dan gepland opgeleverd, zonder een enkel veiligheidsissue.

Contact

Walter van de Reep

Walter van de Reep

Projectmanager
Mourik Infra B.V. Voorstraat 67

2964 AJ Groot-Ammers

Aan de slag bij Mourik?

Veiligheidskundige

Staf

Senior Inkoper

Staf

Grondwerker

Technisch

Werkvoorbereider/Calculator Industriële Reiniging

Project Management

Studenten/afgestudeerden HBO/WO niveau

Stage / Traineeships
Bekijk alle vacatures