header

Datum

2018 - 2025

Klant

De Vries en Verburg

Locatie

Woerden

Status

Lopend

Woonwijk mogelijk door grootschalige in-situ grondreiniging

Het voormalige fabrieksterrein van Den Oudsten bussen in Woerden wordt een nieuwe woonwijk, maar dat kan niet zonder grootschalige bodemsanering. Meer dan 30.000 m2 grond was bij aanvang tot wel 60 meter diep verontreinigd met (olie, aromaten en) oplosmiddelen zoals chloorkoolwaterstoffen (VOCI). In 2018 begonnen we aan deze in-situ bodemsanering, een van de grootste ooit in Nederland. De reiniging van de bodem gaat in totaal vijf tot zeven jaar duren.

In-situ grondreiniging op biologische basis

We pakken deze bodemsanering in stappen aan. Allereerst hebben we ongeveer 5.000 m3 grond tot aan het grondwaterpeil afgegraven en afgevoerd. Deze is door een erkende verwerker gereinigd. Het verontreinigde grondwater saneren we in-situ, dus op de locatie. Dit gaat om ongeveer een miljoen kubieke meter bodem met daarin verspreid meer dan 15.000 kilogram verontreiniging. We maken de bodem schoon met een milieutechniek op basis van bio-augmentatie. 

We stimuleren de biologische afbraak van de verontreiniging door toevoeging van een speciale koolstofbron en nutriënten (voedingsstoffen) in de bodem. Ook voegen we bacteriën toe die de verontreinigingen dechloreren. De voedingsstoffen helpen de bacteriën om de verontreinigingen als het ware op te eten. Terwijl we deze bodemsanering uitvoeren, is de transformatie van het gebied tot woonwijk al begonnen. Dat maakt onze opdracht extra kritisch. We stemmen daarom continu af met andere werkzaamheden, zoals de aanleg van kabels en leidingen, wegen, tuinen en bebouwing.

Biologische bodemsanering zonder (chemisch) restafval

Bij bio-augmentatie maken we de bodem geschikt om de verontreiniging zelf af te breken, zonder waterzuiveringsinstallatie en zonder chemisch restafval. De bacteriën die het werk doen, komen uit een laboratorium. We pompen stroomafwaarts het grondwater op, voegen er de voedingsstoffen, bacteriën en nutriënten aan toe en injecteren het dan stroomopwaarts in de bodem, zodat het zich weer verspreidt door het gebied. Deze cyclus herhaalt zich in zeven fases, gedurende een periode van twee tot drie jaar. Het kost in zo’n groot gebied tijd voordat de omstandigheden voor biologische afbraak optimaal zijn. Daarna duurt het nog een paar jaar voordat de verontreiniging volledig is afgebroken.

De opdracht was duidelijk: minimaal 95% van de verontreinigingen afbreken. Om dat mogelijk te maken, hebben we een complexe infrastructuur voor onze milieutechniek opgetuigd. We hebben 44 onttrekkingsfilters aangebracht op 25, 40 en 60 meter diep. Deze filters zijn verbonden met de saneringsinstallatie via meer dan vijf kilometer leidingwerk. We maken waterzuiveringsinstallaties en andere apparatuur voor bodemsaneringen zelf. Het geheim van de smid zit natuurlijk ook in de juiste mix van bacteriën en voedingsstoffen en nutriënten. Deze vorm van saneren is dus echt specialistenwerk. Biologische bodemsanering heeft ook de toekomst, want deze methode voor reiniging van de bodem is veel duurzamer en bovendien vaak sneller en goedkoper.

Contact

Nikolaas van Balkom

Nikolaas van Balkom

Manager Milieutechniek
Mourik Infra B.V. Voorstraat 67
2964 AJ Groot-Ammers

Aan de slag bij Mourik?

Leerling Pijpfitter

Stage / Traineeships

Veiligheidskundige

Staf

Grondwerker

Technisch

Werkvoorbereider/Calculator Industriële Reiniging

Project Management

Studenten/afgestudeerden HBO/WO niveau

Stage / Traineeships
Bekijk alle vacatures