Veiligheid

Veiligheid

De verantwoordelijkheid van ons samen

We doen het veilig of we doen het niet. We zijn zeker niet de enige die dat keer op keer zegt. Maar zo is het ook gewoon. En voor een familiebedrijf nog een beetje extra. Dus: we accepteren geen schade aan mensen, middelen, omgeving of milieu. En onze doelstelling is altijd nul ongevallen. Daar hebben we veiligheidsregels en procedures voor. Maar belangrijker nog is de cultuur die we met elkaar delen. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Veiligheid is onze cultuur

Ons uitgangspunt is op alle fronten: in één keer goed. Dat geldt voor de kwaliteit die we leveren, de omgang met het milieu, mensen. En dus ook voor veiligheid. Vanaf je eerste werkdag bij Mourik is veilig werken een vanzelfsprekendheid en verankerd in de lijn.  Je leidinggevende stuurt erop en collega’s stimuleren, controleren en motiveren elkaar ook actief. Zo is onze veiligheidscultuur, met veiligheidsmascotte S@M als het gezicht. Ons veiligheidsbeleid is gericht op veilig gedrag en een cultuur waarin je elkaar kunt aanspreken, ongeacht je functie en hoe lang of kort je al bij Mourik werkt. Dit zijn kernpunten in ons veiligheidsbeleid: slag naar gedrag, line of fire, standaard veiligheidsinstructie bij aanvang werk, essentiële veiligheidsregels en SISSER-meldingen.

We leren van fouten en van (bijna) ongevallen. Maar we leren ook vooral van de dingen die goed gaan. Zodat we die nog beter kunnen doen. Veiligheid is een integraal onderdeel van al onze processen en de manier waarop onze organisatie wordt aangestuurd.

Van goed naar beter. Iedere dag beginnen we met een startwerkoverleg. Wat gaan we doen? Wat zijn de risico’s en hoe gaan we die beheersen? Samen is het sleutelwoord. Maandelijks zijn er ook veiligheidsbijeenkomsten op alle werken en projecten. S@M-meetings noemen we die en het thema wisselt. Ieder jaar hebben we ook een grote veiligheidsdag. Die dag gaan we op alle locaties met elkaar in gesprek over wat er goed gaat en wat er beter kan, inclusief de Raad van Bestuur. Open en eerlijk. De veiligheidsdag is ook een moment om successen te vieren en collega’s die dat verdienen in het zonnetje te zetten. Bijvoorbeeld na een periode van werken zonder incidenten, of een SISSER-melding waarmee een onveilige situatie werd voorkomen.

Maar het kan altijd beter. Voor ons betekent dat nu concreet een trede hoger op de veiligheidscultuurladder. We willen ons nog meer focussen op veiligheid als integraal onderdeel van onze processen en de hele keten. We willen opdrachtgevers, partners en andere stakeholders ook actief bij onze veiligheidscultuur betrekken.

Contact

Erwin van den Broek

Erwin van den Broek

Directeur Veiligheid
Joh. Mourik & Co. Holding B.V.