Article

Met een hap uit de grond, met de door Mourik omgebouwde eerste middelzware rupsgraafmachine op 100% waterstof in Nederland, begon donderdag 23 juni 2022 in de uiterwaard van Salmsteke officieel de versterking van de Lekdijk. Het natuur- en recreatiegebied Salmsteke is het gedeelte van de Lekdijk dat als eerste onderhanden genomen wordt, en vormde daarmee de lakmoesproef voor de innovatieve, duurzame en efficiëntie manier van werken die Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met haar gebiedspartners voor ogen had.

De stemming bij de start van de werkzaamheden was dan ook zeer goed. Mourik, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en haar gebiedspartners konden terugkijken op een eerste succesvolle samenwerking.

Els Otterman, dagelijks bestuurder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: “Met deze dijkversterking wilden we van het begin af aan meer integraal werken, zodat we rekening konden halen met alle spelende belangen, maar ook door de uitvoerende partijen samen verantwoordelijk te maken voor de oplossingen en resultaten. Daarmee zijn het echte innovatiepartners geworden, en daar ben ik trots op. Daarnaast gaan de werkzaamheden in een strak tempo, en heeft iedereen zijn best gedaan dat tempo bij te benen. Dat verdient echt een compliment naar onze partners.”

Ook de samenwerkende innovatiepartners keken tevreden terug op de samenwerking tot nu toe.

Walter Deelen, algemeen directeur Mourik Infra: “We willen als bouwsector heel graag de stap naar emissieloos maken, maar de kosten zijn enorm. Dan is het toch mooi dat bij zo’n project de financiering van bijvoorbeeld een graafmachine op waterstof wat makkelijker van de grond komt. Het geeft ons echt een zet de goede richting in.”

 

Project Sterke Lekdijk

Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Salmsteke Ontkiemt! vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken de waterschappen en het Rijk samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: 1.500 kilometer dijken worden versterkt de komende dertig jaar.


Innovatiepartnerschap

Het innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk is een unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Lek-ensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel).


Meer Informatie

Meer informatie over het project Sterke Lekdijk is te vinden op de website van HDSR.