Article

Combinatie Mourik Swarco (CMD) gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het groot onderhoud aan stuw Grave uitvoeren. We vervangen onder andere de jukken, schuiven, schuifaandrijvingen en kraanwagens om de stuw optimaal en weer toekomst vast te laten functioneren.

Stuw Grave bestaat uit 20 jukken met daarin 60 schuiven en 2 kraanwagens.          

Jukken, de stalen staanders van een stuw, vormen een cruciaal onderdeel van het systeem. Deze zijn als het ware het fundament van de constructie welke het water moeten keren. Tegen de jukken bevinden zich schuiven die de waterstoom reguleren. Al deze constructies worden bewogen middels aandrijvingen aan de jukken of kraanwagens die boven de jukken geplaatst kunnen worden.

Vervangen jukken

In de eerste helft van 2023 is geconstateerd dat de bestaande constructies aan vervanging toe waren en dat het voor diverse delen noodzakelijk was om deze snel, zijnde eind 2024, vervangen te hebben. Aansluitend is een projectteam gevormd tussen CMD, engineeringsbureaus en Rijkswaterstaat. Eerst zijn de klanteisen- en wensen opgehaald waarna het ontwerptraject is gestart. De voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de jukken starten begin april 2024, met de inrichting van de bouwplaats en verstevigingswerkzaamheden voor het kunnen vervangen van de jukken. De eerste jukken worden vervangen in medio mei, gevolgd door vervanging van de schuiven. Aansluitend volgen de schuif- en jukaandrijvingen en de kraanwagens. Alle werkzaamheden worden in den natte uitgevoerd, dat wil zeggen dat de stuw niet drooggelegd hoeft te worden.

Met een geschatte projectduur voor de uitvoering van meer dan een jaar streven we er naar alle essentiële onderdelen van de stuw voor eind 2025 te vervangen, rekening houdend met hoog- en laagwaterperiodes.

Geen hinder werkzaamheden stuw Grave

De werkzaamheden aan de stuw Grave zullen geen invloed hebben op het wegverkeer (John S. Thompsonbrug) en het scheepvaartverkeer in de Maas. De aanvoer van materiaal en materieel zal via de tijdelijke bouwweg of het water verlopen, zonder oponthoud voor weg- en vaarwegverkeer. Bij hoogwater blijft dat functie van de stuw gegarandeerd en kunnen de jukken gekanteld worden om scheepvaart doorgang te bieden. 

 


Contact

Roel van Oudheusden

Roel van Oudheusden

Projectmanager
Mourik Infra B.V. (Echt) Trambaan 15
Industrieterrein 'De Loop'
6101 AJ Echt