Article

De divisie Infra van Mourik wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de rijkswegen in perceel Zee en Delta.

Rijkswaterstaat heeft het BasisOnderhoudsContract voor het hoofdwegennet Zee en Delta, gelegen in de provincie Zeeland, gegund aan Mourik. Het contract gaat van start op 1 maart 2024 en heeft een duur van 5 jaar. Het betreft het perceel Zee en Delta, inclusief de wegen A58, N57, N59 en N61.

Het contract betreft het onderhoud, de inspectie en het rapporteren van de staat van de wegen, bermen, kunstwerken, en indien nodig, het herstel van schade. Daarnaast zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar om te assisteren bij verkeersonveilige situaties.

Rijkswaterstaat heeft dit project aanbesteed op basis van de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV), waarbij zowel prijs als kwaliteit werden beoordeeld. Mourik heeft bij deze aanbesteding indruk gemaakt door tweemaal de maximale score te behalen. Deze prestatie benadrukt de toewijding van Mourik om de inspectie- en beheerregimes van Rijkswaterstaat te optimaliseren, het veiligheidsbewustzijn te vergroten en een constructieve samenwerking te waarborgen.