Article

Erwin van den Boer, Sr. specialist / Adviseur geotechniek bij Mourik vertelt over Prolock. Een innovatief filterscherm tegen piping in de strijd tegen hoog water in de rivier.

 

Veel voorkomend risico

Met meer dan 1.300 kilometer aan dijken die de komende jaren toe zijn aan versterking, is het belangrijk dat er een veilige oplossing komt die duurzaam ingezet kan worden. Als het water in de rivier stijgt en dan neemt de waterdruk toe en kunnen zandmeevoerende wellen ontstaan. Met als risico dat het zand onder het dijklichaam wegspoelt. Er vormen zich kleine kanaaltjes waardoor de dijk uiteindelijk kan bezwijken. Dit veiligheidsrisico bij dijken wordt piping genoemd. Dit faalmechanisme kent twee traditionele oplossingen, te weten een grote grondberm binnendijks of stalen damwanden in het dijklichaam. De veiligheidsopgave piping komt in zowel regionale- als primaire waterkeringen voor.

 

Duurzamer én goedkoper

Mourik ontwikkelt samen met ingenieursbureau ABT en Profextru het Prolock Filterscherm. Deze activiteiten vinden plaats in het kader van het innovatief partnerschap van project Sterke Lekdijk van HDSR en worden gefinancierd door het HWBP. Erwin vertelt over hoe deze oplossing piping tegengaat: “Het is een doorontwikkeling van het bestaande Prolock Delta-scherm; een modulair systeem dat een waterdichte damwand vormt. Wij maken een filter met sleuven die het water doorlaat, maar het fijne zand en andere gronddeeltjes tegenhouden. Het kunststof filterscherm is gemaakt van gerecycled kunststof kozijnen, waardoor het duurzamer én goedkoper is dan de traditionele oplossingen. Daarnaast heeft deze innovatie veel minder “hinderlijke” effecten op de omgeving, denk daarbij aan trillingen en geluid bij het aanbrengen van de stalen damwanden of het ruimtelijke aspect van een grondberm binnendijks (grondbermen van 50 tot 100 meter breed zijn geen uitzondering). Het werkingsprincipe is niet afhankelijk van de rivierwaterstand of zeespiegelstijgingen en dus bestendiger tegen veranderingen zoals het klimaat of de recentelijke hoogwatergolf in de droge periode (Limburg 2021)”.

Mourik heeft in een hele korte periode een proefopstelling gebouwd om het werkingsprincipe te verifiëren. Deze proefopstelling bleek een heuse primeur op zichzelf te zijn; meerdere partijen hebben zich gemeld of men onze ervaringen en kennis mochten inzetten om andere productinnovaties door te ontwikkelen. Erwin: “Dat past heel goed bij onze ambitie om kennis te delen binnen het innovatiepartnerschap.”

Naar verwachting wordt in juni 2023 het ontwikkeltraject afgesloten en wordt het systeem in het voorjaar van 2024 in de dijk bij Salmsteke aangebracht. Daarna kan dit systeem ook op andere delen van het project Sterke Lekdijk en ook in dijkversterkingsprojecten van andere waterschappen in Nederland.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Kees Scheer, Projectmanager Waterveiligheid.