Article

Mourik is begonnen met de renovatie van de Prinses Marijkesluis in Rijswijk. Het doel is om het complex veilig en betrouwbaar te houden. De werkzaamheden worden naar verwachting medio 2027 afgerond.

Samenwerking

In 2022 zijn we, samen met Rijkswaterstaat, onze opdrachtgever, begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie. We hebben een nieuwe en innovatieve aanpak, de twee-fasen-aanpak, toegepast. Deze aanpak omvat samenwerking tussen beide partijen van ontwerp tot oplevering, met als groot voordeel dat risico’s worden beperkt en het werk voor een eerlijke prijs wordt gerealiseerd.

Eerste fase

De eerste fase, gericht op ontwerp en onderzoek hebben we in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat afgerond. Nu gaan we over tot de renovatie van de sluisdeuren, bedienings- en gemaalgebouwen, de brug en keerschuif, en herstellen we beton. Ook vervangen we de bedienings- en besturingsinstallatie van de sluisdeuren en keerschuif. 

"De eerste fase is succesvol afgerond dankzij de 2-fasen aanpak in samenwerking met Rijkswaterstaat."

Roel van Oudheusden — Directeur Integrale Vervangings- en Renovatiewerken

Veiligheid is een topprioriteit en daarom nemen we specifieke maatregelen om de veiligheid tijdens de werkzaamheden voor weggebruikers en scheepvaart te waarborgen.

We zijn ervan overtuigd dat we, samen met Rijkswaterstaat, een succesvolle en veilige renovatie zullen realiseren.

Eric Smulders, portfoliomanager bij Rijkswaterstaat, is tevreden met de start van de nieuwe fase van het project. "De intensieve samenwerking in fase 1 heeft zijn vruchten afgeworpen en we blijven leren van deze aanpak. Ik kijk met vertrouwen uit naar fase 2 voor een veilige uitvoering van de renovatie."

Roel van Oudheusden, Directeur Integrale Vervangings- en Renovatiewerken bij Mourik Infra, sluit zich hierbij aan. "We hebben succesvol de eerste fase afgerond in samenwerking met Rijkswaterstaat. Dankzij de 2-fasen aanpak zijn alle eindproducten succesvol opgeleverd. Ik kijk uit naar een veilige voortzetting in fase 2."

Lees hier het volledige persbericht van Rijkswaterstaat. 

Contact

Roel van Oudheusden

Roel van Oudheusden

Directeur Integrale Vervangings- en Renovatiewerken
Mourik Infra B.V. (Echt) Trambaan 15
Industrieterrein 'De Loop'
6101 AJ Echt