Article

Deze week is het de week van de circulaire economie. Met als doel: laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. En natuurlijk dragen wij een steentje bij. Bij Mourik doen we al jaren ons best om duurzaam en circulair te werken aan onze projecten, processen en organisatie. We hebben genoeg voorbeelden. Daarom neemt onze duurzaamheidsmanager Cora de Groot ons deze week iedere dag mee naar bijzondere projecten, en de Mourik-collega's achter onze slimme circulaire oplossingen.

Cora sluit de week af bij Mourik Industry en praat met Erwin Hofland. Hij is Manager New Product Development en een van de drijvende krachten achter veel technologische innovaties die de industrie schoner helpen maken.Cora: “De industrie staat in de publieke opinie natuurlijk niet bekend als duurzaam. Hier wordt gewerkt met fossiele brandstoffen. Maar de industrie maakt ook grote stappen in de energietransitie. Het verhaal over warmtenetten dat we afgelopen dinsdag deelden is een sprekend voorbeeld. Erwin en zijn collega’s zijn iedere dag bezig met duurzaamheid.”

Wat is ‘circulair’ in de industrie?

Erwin: “Circulariteit houdt kort gezegd in dat er geen afval meer is. De afvalstroom van het ene product is dan de grondstof voor nieuwe producten en die kan keer op keer opnieuw gebruikt worden. De hele keten moet natuurlijk meedoen; het materieel dat we inzetten, de energiebronnen die we gebruiken, de afvalstromen die overblijven en hoe we die weer inzetten. Daar zijn we in de industrie nog niet. Maar we zetten wel degelijk stappen om processen gedeeltelijk circulair uit te voeren.”

Onze footprint drastisch verlagen met technologische innovaties

“Naast veiligheid is duurzaamheid een hoofdpijler in onze innovatiestrategie. Tijdens onze zoektocht naar nieuwe en toepasbare technologieën ligt hier onze focus op. Projectcases en kansrijke innovatieprojecten selecteren we op deze pijlers. Emissies die ontstaan bij de inzet van ons materieel verminderen wij structureel door bijvoorbeeld het elektrificeren van het materieel en we zoeken voortdurend naar nieuwe technologieën om schoner te werken. Het gaat natuurlijk niet alleen om de uitstoot van ons eigen materieel, maar ook om de productdampen en emissies die ontstaan in het proces van onze opdrachtgevers. Ook die helpen we met nieuwe technologieën verder minimaliseren. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een systeem geïntroduceerd om tanks en leidingen veilig te ontgassen met ruim 50% minder uitstoot van schadelijke stoffen: NanoVapor.”

Minder (afval) water

“Bij industriële reiniging wordt veel water gebruikt. Daarom ontwikkelen wij voortdurend nieuw materieel en equipment om onze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren en om het waterverbruik terug te dringen. Of we zetten alternatieve technologieën in, zoals Hydrokinetics. Met deze technologie reinigen we leidingen die gedeeltelijk of volledig geblokt zijn door middel van pulserende drukgolven. Daar is circa 95% minder water voor nodig, vergeleken met reiniging onder hoge druk met een nozzle. Bovendien ontstaat er minder afvalwater en is het brandstofverbruik lager. Daardoor vermindert ook de CO2-uitstoot.

Hergebruik afvalproduct om tanks te reinigen

“Uit veiligheidsoverwegingen is non-entry tankcleaning bij Mourik al jaren de norm. En de technologie wordt steeds duurzamer. Onze laatste generatie op afstand bestuurbare reinigingskanonnen is 100% elektrisch aangedreven. En gedeeltelijk circulair. We gebruiken namelijk het afvalproduct uit de tank om de tank te reinigen. Na het reinigen wordt het vrijgekomen product opgevangen en gefilterd. De volgende stap is dat we met opdrachtgevers onderzoeken hoe we dit gefilterde restproduct kunnen hergebruiken.”

What’s next?

“We werken momenteel aan oplossingen om reinigingswater te filteren zodat we het opnieuw kunnen gebruiken. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. De apparatuur die we gebruiken stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan de waterkwaliteit om goed te kunnen blijven functioneren. Bovendien hebben we te maken met veel verschillende projectlocaties en evenzoveel verschillende soorten afvalstoffen. Er is dus niet één oplossing voor alle situaties. Ik zei aan het begin van dit artikel al dat de hele keten moet meedoen. Wij gaan die uitdaging niet uit de weg, want Mourik maakt morgen. Daar staan we voor.”

 

Wil je meer weten over de innovaties in dit artikel of de manier waarop we ons werk in de industrie verduurzamen? Maak contact met Erwin Hofland.