Article

Op respectievelijke maandagmiddag 7 maart en donderdagmiddag 10 maart zijn de officiële starthandelingen van het dijkversterkingsproject Heel & Beesel verricht. Een feestelijke bijeenkomst waarmee Waterschap Limburg de aftrap gaf voor de start van de grootschalige uitvoeringswerkzaamheden voor de dijkversterkingen. 

Heel

De werkzaamheden en het belang van de dijkversterking werden in korte speeches toegelicht door Ruud Reyrink namens onze aannemerscombinatie Dijkversterking Heel en Beesel, Jos Teeuwen van Waterschap Limburg en Johan Lalieu, wethouder gemeente Maasgouw. Waterschap Limburg heeft de aanpak van hoogwaterveiligheid in Heel en Beesel gecombineerd vanuit een duurzaamheidsgedachte. Grond die vrijkomt in Heel wordt hergebruikt bij de dijkversterking in Beesel.

Een speciale rol was deze dag weggelegd voor leerlingen van basisschool Op de Tump. De kinderen schepten grond van Heel in de bak onze graafmachine op 100% waterstof. De graafmachine leegde de bak vervolgens in een dumper zodat de grond op transport kon naar Beesel.

Beesel

De werkzaamheden en het belang van de dijkversterking werden in korte speeches toegelicht door Walter Deelen namens onze aannemerscombinatie Dijkversterking Heel en Beesel, Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Jos Teeuwen van Waterschap Limburg en Marcel Roelofs, wethouder gemeente Beesel. 

Een speciale rol was deze dag weggelegd voor leerlingen van basisschool ‘t Spick. Op maandag zorgden leerlingen van basisschool Op de Tump dat er grond vanuit Heel op transport kon naar Beesel. In Beesel verwerkten de leerlingen van ’t Spick deze grond in dijkvak 1 in Beesel. Hierbij werden ze bijgestaan door een dumper van FL en onze graafmachine op 100% waterstof.