Article

CEO Kees Jan Mourik: “De ontwikkeling van de waterstof graafmachine en de oprichting van Mourik Technics zijn tastbare resultaten van het jaar 2021.”


Jaarcijfers 2021: Omzet van ruim 469 miljoen is nagenoeg gelijk aan die van 2020

Joh. Mourik & Co. Holding B.V. kijkt met tevredenheid terug op 2021. De jaarcijfers laten zien dat de omzet van ruim 469 miljoen nagenoeg gelijk is aan die van 2020. Het resultaat kreeg met de verkoop van aandelen in BlueAlp en CR Asia een stevige impuls. Mourik gebruikt deze gelden voor de verdere verduurzaming van de activiteiten. Bijvoorbeeld met de oprichting van Mourik Technics in België breidt de holding het werkveld uit naar duurzame klimaatbeheersing voor gebouwen. Daarnaast heeft de ontwikkeling en lancering van de emissieloze Liebherr-rupsgraafmachine in samenwerking met Accenda Mourik het afgelopen jaar nog steviger op de kaart gezet als partner en innovator in duurzaamheid. Mourik, een van de grotere familiebedrijven in Nederland, staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die zich richten op infrastructurele activiteiten, industriële dienstverlening, milieuactiviteiten, gas- en vloeistof purificatie en het omzetten van afval in bruikbare grondstoffen.

Ondanks de gezonde cijfers was 2021 ook voor Mourik een jaar waarin Corona impact had op de dagelijkse operatie. Kees Jan Mourik, CEO van Mourik: ”De steeds veranderende situatie bleef vragen om flexibiliteit, veerkracht, creativiteit en goede samenwerking om verantwoord en veilig te kunnen blijven werken. Dit heeft ook in 2021 veel gevraagd van onze mensen en wij zijn wederom trots op hun inzet en de behaalde resultaten.”

 

De weg vrij voor investeringen in duurzame bedrijfsactiviteiten

De omzetverdeling binnen de divisies bleef grotendeels in lijn met voorgaande jaren. Het operationeel resultaat was licht positief, maar Mourik boekte in 2021 dankzij de verkoop van verschillende deelnemingen toch een winst van 28 miljoen euro. De verkoop van het minderheidsbelang van CR Asia, gespecialiseerd in cleaning van industrie in India, Thailand en Maleisië, maakt dit onder andere mogelijk. Kees Jan Mourik: “Het is lastig gebleken om in deze landen een koerswijziging naar een duurzame toekomst af te dwingen. Vooral vanuit onze minderheidspositie. Verkopen om vervolgens te kunnen investeren is dan de beste keuze.”

Een andere positieve bijdrage aan het resultaat is de gedeeltelijke verkoop van de aandelen van BlueAlp aan Shell. Laatstgenoemde neemt nu een aandelenbelang in van 21,25 procent. De technologie van BlueAlp maakt het mogelijk om moeilijk te recyclen plastic afval toch om te zetten naar pyrolyse-olie. Hieruit kunnen vervolgens duurzame plastics gemaakt worden. “Door Shell te betrekken bij BlueAlp kunnen we deze techniek versneld wereldwijd beschikbaar maken. Een acceleratie die wezenlijk bijdraagt aan de verdere verduurzaming van de olie- en gasindustrie”, concludeert Kees Jan Mourik. Met deze stabiele omzetcijfers en de vrijgekomen gelden uit de verkoop van verschillende deelnemingen verschaft Mourik
zich een solide basis voor 2022 en maakt het de weg vrij voor verdere investeringen in duurzame bedrijfsactiviteiten.

 

Duurzaamheid als strategische keuze

Mourik concentreert zich de komende paar jaar volledig op de drie focusgebieden Energie, Mobiliteit en Watermanagement. Deze keuze staat verder uitgewerkt in Route ‘25, het strategisch kompas van Mourik. “Slimme oplossingen maken voor klanten is hierbij het uitgangspunt. Het middel is structurele innovatie en met behulp van de innovatieversnellers data, digitaal, duurzaamheid en circulariteit willen wij dit realiseren”, licht Kees Jan Mourik toe. “De ontwikkeling van de waterstof graafmachine en de oprichting van Mourik Technics
zijn de eerste tastbare resultaten van Route ‘25 in het jaar 2021.”

 

Een lange traditie van verduurzaming

Route ‘25 en de bijbehorende focus op verduurzamen heette vroeger milieuvriendelijk werken. Iets waar Mourik altijd al mee bezig was. “Eigenlijk zetten wij onze lange traditie van verduurzaming voort”, licht Kees Jan Mourik toe. Een bekend voorbeeld is de bodemsanering in Lekkerkerk. In 1980 bleken 300 woningen gebouwd op sterk verontreinigde grond. Een gebied wat bekend staat als de eerste bodemvervuilingsaffaire in Nederland, is door Mourik weer leefbaar gemaakt. Ook bij Thermphos, een oude fosforfabriek in Vlissingen, was Mourik verantwoordelijk voor het onttrekken van het fosfor uit de fabriek. Dit project is in 2019 afgerond. In 2017 werd Mourik EGP opgericht. Dit bedrijfsonderdeel is gespecialiseerd in nabehandeling van de uitlaatgassen van dieselmotoren. Op deze manier worden de dieselmotoren van onder andere binnenvaartschepen, industriemotoren en bouwmaterieel voor 95 procent ontdaan van bijvoorbeeld stikstofdioxide en fijnstof. Zodoende voldoet men aan de strengste wettelijke emissie eisen. Kees Jan Mourik: ”De voorbeelden zijn talrijk en de opgedane ervaringen zijn onbetaalbaar richting een duurzame toekomst.”