Article

Veiligheid staat voorop bij Mourik, daar zorgen wij samen voor. Voor onze veiligheid en die van de klant starten wij ons werk, op de werkvloer, met een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse). Helaas komen wij dan wel eens onveilige situaties tegen, maar door de LMRA wordt dat ontdekt voordat wij starten met onze werkzaamheden. Wanneer wij een onveilige situatie zien, melden wij dit om vervolgens samen een passende oplossing te vinden. De meldingen delen wij met elkaar om hier weer van te leren. Ons veiligheidsdoel is dan ook “Iedereen aan het eind van zijn werkdag veilig en gezond naar huis”.

S@M Award dit jaar naar België

Ieder jaar kiezen wij een belangrijke melding en reiken de S@M Award uit aan de melder van deze gevaarlijke situatie. Dit jaar heeft onze collega David Phillipe van Mourik België de S@M Award gewonnen, door zijn LMRA is een gevaarlijke situatie voorkomen.

Gevaarlijke situatie

Voordat David begon met zijn schoonmaakwerkzaamheden in de tank, zag hij dat een hangslot niet goed was aangebracht. Doordat het slot niet goed was vastgemaakt, hadden de pompen de tank kunnen volpompen terwijl David en zijn team aan het werk waren in de tank. Door deze gevaarlijke situatie op tijd te zien en deze situatie met de opdrachtgever te bespreken is een zeer gevaarlijke situatie gelukkig voorkomen. De opdracht is nu door David wel veilig uitgevoerd en de werkplek is nu voor de toekomst nog veiliger gemaakt.

David heeft laten zien dat een goede LMRA en in actie komen heel erg belangrijk is. Bij Mourik zeggen we: “Zie het, zeg het en los het samen op!”