Article

Mourik Infra heeft de eerste drie portalen voor de nieuwe A16 in Rotterdam geplaatst. Nadat we eerst de poeren van deze portalen hebben geplaatst, zijn de drie portalen, met verschillende lengtes tussen de 40 en 50 meter, als exceptioneel transport in een nachtelijke stremming vanaf de N209 naar het nieuwe tracé van de A16 in Rotterdam begeleid.

Vervolgens zijn de portalen in samenwerking met onze vaste partners wederom succesvol op hun eindbestemming gemonteerd. De nieuwe portalen worden voorzien van matrixborden, veiligheidssystemen en bewegwijzering en dragen daarmee bij aan de verkeersveiligheid van de weggebruiker op dit nieuwe stuk snelweg. In 2023 wordt het eerste stuk A16 in Rotterdam ter hoogte van de portalen al in gebruik genomen, in eerste instantie nog als provinciale weg (N209).

In opdracht van combinatie De Groene Boog produceert, transporteert en monteert Mourik Infra locatie Echt de verkeersportalen inclusief betonnen fundaties voor het nieuwe tracé van de A16 in Rotterdam en de aansluiting op de bestaande A13 en A16. Totaal worden 41 portalen, zowel nieuw als hergebruikt, gerealiseerd.