Article

In maart 2019 heeft Mourik in opdracht van de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een parkeerterrein van 40.000 m2 aangelegd. Deze tijdelijke buffer parkeerplaats was ingericht voor een periode van maximaal 6 weken na de Brexit zodat chauffeurs alsnog hun douanepapieren op orde konden brengen zonder parkeeroverlast. Chauffeurs mochten hier maximaal 24 uur parkeren. Inmiddels wordt er geen gebruik meer gemaakt van dit terrein voor dit doel en is besloten deze op te heffen.

De locatie van het Brexit-terrein is onderdeel van een gebied van de gemeente Rotterdam met een omvang van 25 hectare waarop volgens het nieuwe bestemmingsplan onder andere een zonnepanelenpark zal worden aangelegd.

Mourik voert in opdracht van Rijkswaterstaat de ontmanteling van de Brexit-parkeerplaats uit. Halverwege januari is begonnen met het verwijderen van het hekwerk. Daarna is er gestart met het opbreken van het asfalt. Het terrein wordt in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Duurzaamheid

De opdracht proberen wij zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Het vrijgekomen asfalt wordt ter plaatse gebroken in een gradatie zodat het direct toepasbaar is bij het maken van nieuw asfalt. We maken gebruik van een aggregaat met een accupakket, hierdoor draait de motor van de aggregaat 70% minder dan normaal. Alle materieelstukken en vrachtwagens worden getankt met HVO100, een fossielvrije brandstof die een CO2-reductie van ongeveer 90% oplevert. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van een mobiele weegbrug die werkt met een zogenaamde LZP (logistiek zonder papier). Eigenlijk houdt dit in dat er geen papieren geleidebiljetten nodig zijn. En last but not least wordt onze graafmachine op 100% waterstof ingezet op dit project.

Na het verwijderen van het hekwerk, het asfalt en de puin zal het terrein weer in de oorspronkelijke staat verkeren.

Feiten en cijfers