Article

Het Meerjarig Onderhoud van het hoofdwegennet West-Nederland, perceel Noord, in de provincie Zuid-Holland is door Rijkswaterstaat aan Mourik Infra gegund. Het contract voor het perceel gaat in per 1 december en heeft een waarde van 22,7 miljoen euro.

Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding van het werk op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd. Mourik heeft aangetoond op een efficiënte en verantwoordelijke manier risico’s te reduceren en te beheersen, en kansen optimaal te benutten en draagt bij aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat op het gebied van duurzaamheid.

Het wegenonderhoud omvat het meerjarig in stand houden, monitoren en variabel onderhoud aan wegen, bermen, kunstwerken en eventueel schadeherstel van het areaal West-Nederland, perceel Noord, met daarin de wegen A16, A20, A4, A13, A12, N11, A44/N44 en N14 in Zuid-Holland.

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden omvat het werk ook het onderdeel incidentmanagement. Dit betekent dat wij de weg veilig moeten stellen bij een incident door het plaatsen van een veilige verkeersmaatregel. Nadat een berger het voertuig/de voortuigen heeft verwijderd, zijn wij weer aan zet om de weg veilig open te stellen. Deze dienst is 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag actief. Rijkswaterstaat vindt het steeds belangrijker om hun data op orde te hebben. Ze willen niet alleen meer geïnformeerd worden, maar vragen steeds vaker om ons advies. Voor ons is het dus belangrijk dat we de data én onze inzichten makkelijk kunnen delen met de klant. Digitalisering helpt ons daarbij.