Article

In oktober 2022 heeft Mourik Infra het project Herinrichting Graetheide in Born gegund gekregen van de gemeente Sittard-Geleen. De hoofdweg in de buurtschap Graetheide wordt vernieuwd en heringericht, met verkeersremmende maatregelen, een verhoogde stoep, parkeervakken, klinkers en meer verlichting. Daarnaast wordt de wateroverlast bij zware buien stevig aangepakt; de riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem voor vuilwater en regenwater en er komt een ondergrondse opslag voor regenwater.

 

De doelstellingen voor het project

Hoe lang duren de werkzaamheden

Na gunning is de werkvoorbereiding direct opgestart met de inkoop van materialen. Dit om het werk zo spoedig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Half november 2022 is gestart met de uitvoering van het project. Het project bestaat uit 14 faseringen. Faseringen, die het werk verdelen in 14 stukken, die naeen volgend worden uitgevoerd. Eerst wordt Fase 1 uitgevoerd, dan Fase 2 (met een overlap), Fase 3, enz.

De oplevering van het project is voorzien op 13 oktober as. indien er geen onvoorziene omstandigheden optreden. Een onvoorziene omstandigheid kan zijn een vondst uit het oogpunt van archeologie, onwerkbaar weer, extra door de gemeente opgedragen werk, enz.

De samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen loopt tot nu toe voorspoedig en er wordt geacteerd op een niveau van onderlinge openheid en vertrouwen, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Met andere woorden, op een fijne manier samenwerken.


Overlast en de omgeving

Om overlast te beperken is er niet de gehele straat af te sluiten en op te breken, maar om de werken conform een vooraf opgesteld faseringsplan. De betreffende verkeersmaatregelen worden conform wettelijke richtlijnen aangebracht en maatwerk, zoals laadpalen voor elektrische auto's, worden extra voorzien. Overlast, waar gewerkt wordt, is niet te voorkomen. Goede communicatie is dan 'de sleutel tot succes'.

Een niet onbelangrijke extra uitdaging was de bereikbaarheid van het nabijgelegen OLS-terrein voor de duizenden bezoekers van het Oud Limburgs Schuttersfeest, begin juli. Dit leek voor oponthoud te zorgen. Want als een deel van de riolering nog niet af zou zijn, zou dat stuk weg later weer opnieuw opengemaakt moeten worden. Gelukkig was het laatste stuk van de hoofdweg tijdig gereed.

De nieuwste informatie over de werkzaamheden in de straat wordt ook gedeeld door de 'Bouwapp' te downloaden in de appstore onder de naam ‘Herinrichting Graetheide’.