Article

Tijdens een kennisbijeenkomst veldproeven van het Prolock Delta Filterscherm op de projectlocatie Salmsteke heette Kees Scheer, projectmanager bij Mourik Infra, alle genodigden, waaronder partners uit het Innovatiepartnerschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) welkom. Vasco Veenbergen ging uitgebreid in op hoe veldproeven binnen het ontwikkelproces ingezet worden om gestructureerd tot verbeterpunten voor installatietechnieken te komen. Na deze uitgebreide presentatie was het tijd om de veldproef van dichtbij te bekijken, de gasten zijn van de projectlocatie op duurzame wijze naar de veldproeven gependeld. Hier gaf Alex Rohe een toelichting, terwijl op de achtergrond de schermen moeiteloos in de grond verdwenen. De genodigden waren positief over de informatie die zij tot zich hebben gekregen en wat zij hebben mogen zien ten tijde van de veldproef. Onder het genot van een hapje en drankje sloten zij de middag af.

Mourik Infra presenteerde al eerder een kennisbijeenkomst rondom het Prolock Delta Filterscherm, toen specifiek over het werkingsprincipe. Dit vond plaats op onze test- en ontwikkellocatie bij Mourik Techniek in Groot-Ammers. Het Prolock Delta Filterscherm, oorspronkelijk ontwikkeld als kunststof damwand door Profextru wordt door Mourik samen met Profextru en ABT doorontwikkeld van idee tot een geaccepteerde pipingtechniek, waarbij de laatste ontwikkelpunten het komende half jaar naar verwachting opgelost worden. Het Prolock Delta Filterscherm is dan de eerste concrete productinnovatie in het project Sterke Lekdijk als onderdeel van het HWBP en dient als oplossing tegen het wegspoelen van zand onder de Nederlandse dijken, het zogenaamde piping. Bij een succesvolle doorontwikkeling wordt deze techniek in 2023 als eerste toegepast in het deelproject Salmsteke over een lengte van 1.200 meter.

Binnen het project Sterke Lekdijk wordt gewerkt in een Innovatiepartnerschap. Doel is om innovaties door te kunnen ontwikkelen, deze kennis te delen en toe te passen in de verschillende deelprojecten en uiteindelijk ook in projecten van andere waterschappen.

 

Over het Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk

Het Innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk is een unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Lek-ensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel). Innovatiepartnerschap is een nieuwe manier van samenwerken aan projecten die vragen om innovatieve oplossingen op het gebied van techniek, proces en sociale innovatie.

Meer over deze vorm van Europees aanbesteden en het project Sterke Lekdijk: www.hdsr.nl/sterkelekdijk.