Article

Jan-Paul van den Bosch versterkt de Raad van Bestuur van Mourik. De Raad van Bestuur bestaat daarnaast uit Kees Jan Mourik en Rimco de Groot en is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van Mourik wereldwijd. Kees Jan Mourik over de aanstelling: “Ik ben ontzettend verheugd dat Jan-Paul naast mij en Rimco zitting neemt in de Raad van Bestuur van Mourik. Hij geeft vanuit zijn nieuwe rol nog nadrukkelijker sturing aan voor Mourik belangrijke thema’s zoals innovatie, groei, duurzaamheid en modern werkgeverschap. Thema’s die koersbepalend zijn voor ons mooie bedrijf.”

 

Het 90-jarige familiebedrijf Mourik, B2B-dienstverlener op het gebied van infrastructuur, industriële diensten, utiliteitsbouw, catalyst handling en milieutechniek, heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Jan-Paul van den Bosch staat sinds zijn komst bij Mourik aan de basis van een nieuwe expansiefase. “Met behulp van Route ‘25, ons strategisch kompas, zijn we ieder jaar weer gegroeid en hebben we meer ruimte gegeven aan onze ambitie om met slimme oplossingen klanten verder te helpen. De komende jaren verzetten we de bakens wederom. Mourik is niet alleen de aannemer die fantastische dingen bouwt, maar ook een kennisgedreven en toekomstgerichte onderneming die bedrijven, Nederland en de wereld kan helpen met de grote uitdagingen van vandaag en morgen.”

 

Doen én denken

Een van die uitdagingen waar Mourik een rol bij speelt, is klimaatverandering en de impact daarvan op waterveiligheid en watermanagement. Mourik werd onlangs gevraagd om te helpen bij het stijgende water van de Maas, waarbij een overlaatdam beschadigd raakte en direct voor overlast zorgde. “We hebben daar in samenwerking met Rijkswaterstaat en Defensie verschillende nooddammen aangelegd. Dit vraagt om een flinke dosis pragmatisme en oplossend vermogen. Snel handelen was bij dit project bittere noodzaak. Zonder onze kennis en ervaring van waterveiligheid waren wij hier niet voor gevraagd. Dit is een schoolvoorbeeld waar het doen én denken van Mourik bij elkaar komt.” Mourik kent een rijke traditie in watermanagement en is naast de aanleg ook verantwoordelijk voor het onderhoud van verschillende stuwen en sluizen. “Onze lange ervaring met waterwerken helpt bij het vinden van oplossingen voor de watervraagstukken van de komende jaren," bevestigt Jan-Paul van den Bosch.

 

Naast de water- en bodemtransitie ziet Jan-Paul van den Bosch voor Mourik ook een rol weggelegd in andere grote veranderingen. “Omdat wij internationaal actief zijn, volgen we de grote mondiale transities nauwgezet. Dat betekent dat wij onze strategie ook afstemmen op de kansen en uitdagingen van bijvoorbeeld de arbeids- en de energietransitie.” De komende periode concentreert Jan-Paul van den Bosch zich op de strategie van Mourik richting 2030.

 

Het complete persbericht is hier beschikbaar als PDF.