Article

Rijkswaterstaat en onze andere klanten vinden het steeds belangrijker om hun data op orde te hebben. Ze willen niet alleen meer geïnformeerd worden, maar vragen steeds vaker om ons advies. Voor ons is het dus belangrijk dat we de data EN onze inzichten makkelijk kunnen delen met de klant. Digitalisering gaat ons daarbij helpen.

Met Route ‘25 zet Mourik strategisch in op digitalisering. Verder dan alleen mee met de digitalisering van de markt. We willen echt meerwaarde creëren.

De onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat zijn een goed voorbeeld waar dit inzicht van meerwaarde is voor onze klant. Marijo Orgers, projectmanager van deze droge onderhoudscontracten bij Mourik vertelt graag hoe Mourik dat doet met onder andere een systeem als KE-chain.

3.000 calamiteiten per jaar

De onderhoudscontracten bestaan uit regulier onderhoud en incidentmanagement. We werken met een team van 120 medewerkers waarvan er 40 met zo’n 3.000 incidenten per jaar bezig zijn. Het team is verantwoordelijk voor de weginfrastructuur inclusief kunstwerken zoals bruggen in Zuidholland-Zuid en West-Brabant. Het team is 24/7 bezig met het veiligstellen van de weg en zorgen dat die zo snel als mogelijk weer beschikbaar EN functioneel is. Dus veiligstellen van het incident is een en herstellen van de schade is twee.

Het werkte met veel handwerk

De registratie van de incidenten was veel handwerk. De betalingen werden in een ander systeem, los van het registreren van de incidenten door een binnendienst medewerker, bijgehouden. Er was daarom extra handwerk nodig met kans op fouten. Daarnaast nam de storingsgevoeligheid met de omvang van de data toe. Zo ontstonden er steeds meer trucjes om het systeem draaiende te houden. We wisten wat we nodig hadden en wilden niet meer afwachten tot het weer fout zou gaan. Dus zijn we op zoek gegaan naar een duurzame oplossing.

Nu werken we digitaal samen met KE-chain

Die oplossing hebben we gevonden met KE-chain. Nu doen we alles in één omgeving. In ons eigen gestroomlijnde proces. We werken nu ECHT digitaal samen van registratie tot oplevering. We zijn gestopt met allemaal losse mailtjes en zijn effectiever met de klant gaan samenwerken.

Dit hebben we echt samen met ons hele team en de mensen van KE-chain gedaan. Onze eigen werkwijze was daarbij altijd het uitgangspunt. Met een kernteam hebben we onze werkwijze zo stap-voor-stap gedigitaliseerd. Al deze stappen zijn daarna goed getest samen met onze mensen van binnen en buiten en met de klant. De overstap van de oude naar de nieuwe werkwijze ging daarom ook erg soepel.

Dankzij de mooie app van KE-chain hebben we alle data over incidenten in één omgeving. Rijkswaterstaat is ook erg tevreden over de compleetheid van de rapportage." - Marijo Orgers, projectmanager onderhoudscontracten

De basis voor proactief onderhoud

Met KE-chain is het ook makkelijker om data aan andere systemen te koppelen, zoals ArcGIS en ClickSense. Op termijn ben ik wel van mening dat je wel alles geografisch in kaart kan brengen zodat je direct kan zien in welke bocht er bijvoorbeeld incidenten gebeuren. Deze analyses zijn essentieel voor de volgende stap in de dienstverlening. Digitalisering kan echt helpen om onze klant van data EN van nieuwe inzichten in de data te voorzien.