Article

“Wij moeten meebewegen met de wereld om ons heen”

 

Rimco de Groot versterkt Mourik sinds begin 2016 als CFO en lid van de Raad van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de financiële zaken van Joh. Mourik & Co. Holding en haar  dochtermaatschappijen en ondersteunt Kees Jan Mourik bij de strategiebepaling. Vanuit zijn helikopterview legt Rimco graag verbindingen binnen en buiten het bedrijf. “Ik sta voor samenwerken op basis van vertrouwen, respect en een open dialoog.”

 

Kennismaking met Rimco de Groot

Rimco was de afgelopen acht jaar CFO bij twee ondernemingen. Hij is registeraccountant en heeft voorafgaand aan zijn CFO-ervaring tien jaar als openbaar accountant gewerkt. Rimco is 42 jaar, woont samen met Jerney in Gouda en heeft twee prachtige dochters: Zoë van 11 jaar en Julie is 1. Als rasechte muziekliefhebber bezoekt Rimco graag diverse muziekevenementen. In zijn schaarse vrije tijd is hij ook te vinden in de sportschool. Rimco is naar eigen zeggen bourgondisch ingesteld en hecht veel waarde aan gezellig samenzijn met familie en vrienden.

“Er werken hier veel sterke karakters, met innovatieve ideeën en een hart voor Mourik”

Wij staan de komende jaren voor grote uitdagingen die wij als kansen zien en ook willen benutten. Willen wij als Mourik onze toekomst veilig stellen, dan moeten wij blijven meebewegen met de wereld om ons heen. Er is simpelweg geen andere
keuze. Denk daarbij aan de versnelde energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen en de toenemende aandacht voor watermanagement. De technologische ontwikkelingen razen voort, en de vergrijzing slaat verder toe. Tel daarbij op de sociaal-economische en politieke trends: de wereld staat niet stil en corporate Nederland beweegt mee.

 

Hoe wil ik de broodnodige veranderingsgezindheid binnen Mourik blijven stimuleren?

Kees Jan Mourik en ik zijn de ‘bouwers’ die de lijnen uitzetten voor een duurzaam perspectief van de onderneming. In 2014 is er een herijkte Mourik-strategie geïntroduceerd. Sindsdien werkt de Raad van Bestuur er samen met de directies aan om deze strategie verder concreet te maken. Zoals jullie weten, zijn Samenwerking en Innovatie onze pijlers, ook voor de komende jaren. Je ziet dat er veel gaande is: niet alleen binnen Mourik maar ook bij onze klanten. Kijk bijvoorbeeld naar het initiatief ‘DOEN’ van Rijkswaterstaat om projecten anders te benaderen. Waar vroeger de opdrachtgever een dirigerende rol had en vervolgens alle verantwoordelijkheid bij de aannemer lag, trachten partijen nu de gulden middenweg te vinden in een gedeelde verantwoordelijkheid voor een project. Klantwaarde en gelijkwaardigheid zijn de sleutelwoorden bij een samenwerking. Ook wij zullen blijven hameren op de absolute noodzaak van samenwerking tussen de Mourik-bedrijven met de volgende drie belangrijke spelregels:

De Raad van Bestuur schept de voorwaarden voor een veilig  samenwerkingsklimaat. Hierin hebben wij een voorbeeldfunctie. Kees Jan en ik kunnen prima van mening verschillen en een inhoudelijke discussie voeren met elkaar, ieder vanuit zijn vakgebied. Maar wij komen er altijd uit, omdat wij maar één uitgangspunt hebben: het beste voor Mourik als geheel. Hetzelfde geldt voor innovatie. Er is  genoeg creativiteit binnen Mourik. Wij willen graag dat jullie meedenken, wij willen putten uit jullie kennis en kunde. Ook zijn we voorstanders van korte communicatielijnen tussen de werkvloer en de directie. Dat versnelt de vernieuwing en maakt ons bedrijf wendbaar. Met jullie houtsnijdende initiatieven willen wij verder bouwen aan het succes van Mourik.