Article

Uiteindelijk krijg je met een hogedrukreiniging alles schoon, stelt Kees Geerse 
van Huntsman in een interview in Industrielinqs. ‘Maar het kan soms slimmer.’ Het chemiebedrijf in Rotterdam wil de reiniging van haar assets optimaliseren en cleaning partner Mourik beweegt 
daarin mee. Samen ontwikkelden ze een model om de voordelen van nieuwe 
reinigingstechnieken, die onder meer minder water verbruiken en dus minder 
afvalwater genereren, met elkaar te verdelen. 

Het schijnbaar onbeperkte gebruik van water bij het reinigen van assets als tanks, reactoren en warmtewisselaars is in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer. ‘Er komt wetgeving in Nederland die het watergebruik in de industrie gaat reguleren’, verwacht Simon Kramer, verantwoordelijk voor innovatie en verduurzaming bij Mourik, divisie Industry. ‘De beschikbaarheid van water voor industriële toepassingen, zeker dat van drinkwaterkwaliteit, zal aan beperkingen onderhevig zijn. Bovendien verwachten we dat water[1gebruik en verwerking van afvalwater aanzienlijk meer gaan kosten. We moeten dus naar minder watergebruik toe bij industriële reiniging en de hoeveelheid afvalwater die daarbij ontstaat reduceren. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen is Mourik al vergevorderd met het duurzaam gebruik van water.’

"Dat moet slimmer kunnen"

Huntsman werkt al heel wat jaren samen met Mourik als cleaning partner. Kramer: Van alle dienstverleners op 
de site in Rotterdam zijn wij een van de grootste watergebruikers. We nemen daarom onze verantwoordelijkheid. Naar onszelf toe, naar de klant toe, maar ook naar de toekomst toe. Alle technologieën die we ontwikkelen zijn dus gericht op minder watergebruik.’ Een mooi voorbeeld van een innovatie die het watergebruik bij cleaning op de 
site van Huntsman in Rotterdam sterk heeft gereduceerd, is de reiniging van de iso-toren. ‘Deze kolom van twintig 
meter hoog en met glas-lining van binnen is heel lastig schoon te maken’, vertelt Kees Geerse, process improvement manager bij het Gobal Excellence team van Huntsman. ‘Voorheen werd deze tijdens een turnaround uitgehesen, waarna de segmenten werden losgeschroefd en schoongemaakt op de spuitplaats. Vervolgens werd alles weer in elkaar gezet. Je begrijpt dat dit een risicovolle exercitie was, want hoe krijg je zoiets weer netjes in elkaar. Bovendien domineerde dit deelproject de looptijd van de turnaround. Dat moet slimmer kunnen, dachten we.’

De oplossing

De oplossing zat ’m uiteindelijk in een goede voorbereiding en een nieuwe manier van reinigen. Geerse: ‘Wij ontwikkelden een methode om nog vóór de turnaround het losse vuil dat in de kolom was opgebouwd, weg te spoelen. En tijdens de turnaround ging Mourik aan de slag met speciaal ontwikkelde hogedruk-spuitkoppen die ze via bestaande toegangspunten op de kolom konden inbrengen, om de rest van de vervuiling los te spuiten. Het was een buitengewoon groot succes.

Afgezien van de financiële win en de veel kortere tijd die het schoonmaken kostte, leverde de nieuwe manier van werken een reductie in het watergebruik van negentig procent op.’ Dit succes, dat inmiddels is vertaald naar een best practice, smaakte naar meer. Geerse: ‘Het was voor ons een trigger: als je met z’n allen goed nadenkt, kun je veel bereiken. Daarom loopt er nu een volgend initiatief met Mourik om een vergelijkbaar concept toe te passen op de reactoren van onze MDI-1 en -2 fabrieken. Het gaat om grote reactoren van vijftig, zestig kubieke meter met daarin een mixer en verwarming. We willen ook daar de reiniging naar een nieuw niveau tillen.’ Allereerst onderzocht Mourik waar de knelpunten van deze specifieke reiniging liggen. Hofland: ‘We hebben daarvoor tijdens de stop vorig jaar data verzameld. Bij de evaluatie daarvan zagen we dat er veel tijd verloren ging bij het wisselen tussen reinigingsacties en kraanbewegingen.’ De kraanbewegingen zijn nodig om de verwarmingselementen uit de reactor te hijsen, maar vanwege de nauwe opening in de reactor moeten eerst grote brokken vastgekoekte vervuiling worden verwijderd. ‘Om tijd te besparen willen we in plaats van vier keer nog maar twee keer gaan wisselen tussen deze kraan- en reinigingsacties door het ontwikkelen van een nieuwe reinigingsmethode.’ Tegelijkertijd heeft Mourik gekeken naar het watergebruik. ‘We hebben pompen ontwikkeld, waarmee we met een hogere druk kunnen reinigen. Omdat we hoger in druk gaan en met een nieuw ontwikkelde zwenk-arm op die posities kunnen komen waar de meeste vervuiling zit, krijgen we een effectievere reiniging met veel minder water.’

Als je met z’n allen goed nadenkt, kun je veel bereiken

Kees Geerse — Process Improvement Manager Global Excellence team

Het is alleen mogelijk dit soort innovaties en nieuwe methodes te realiseren als beide partijen bereid zijn oude werkmethodes los te laten en over te stappen naar nieuwe, stelt Geerse. ‘In de samenwerking met Mourik werkt dit heel goed.’ Maar het is zeker niet eenvoudig. Overtoom: ‘Er ontstaat door de jaren heen een manier van samenwerken, met een bepaalde inzet van resources en daarmee inkomsten en marges. Als je naar een andere manier van reinigen gaat, heeft dat impact op die inkomsten en marges. Daarom kijken we in een stuurgroep met medewerkers van Huntsman en Mourik wat zoiets beide partijen onder aan de streep oplevert, verder dan alleen uren. We kijken ook naar transport, afvalwater en bijvoorbeeld CO2-uitstoot. En hoe we de gains met elkaar verdelen. Het Gain share model met stage gates en bijbehorende business case helpen daarbij. Dus niet alleen in de technologie, maar ook in de commerciële manier van samenwerken zit een continue verbetering.’ Bovendien is het belangrijk de mensen in het werkveld mee te krijgen om op een andere manier aan de slag te gaan door hen te betrekken in het innovatieproces. ‘We geven een speciaal team daarom eerst de tijd en ruimte om met nieuwe technologie aan de slag te gaan’, vertelt Kramer. ‘Dat geeft rust om een innovatie in de praktijk goed te laten landen, de toepassing af te stemmen met de klant en ervaringen terug te koppelen aan de innovatieafdeling. Communicatie is hierbij ongelooflijk belangrijk. Op deze manier creëren we draagvlak om een innovatie uiteindelijk breder in te zetten.

Contact

Simon Kramer

Simon Kramer

Manager Duurzaamheid, Innovaties & Nieuwe Markten
Mourik Industry B.V. Nieuwesluisweg 110
3197 KV Botlek-Rotterdam