Article

Deze week is het de week van de circulaire economie. Met als doel: laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. En natuurlijk dragen wij een steentje bij. Bij Mourik doen we al jaren ons best om duurzaam en circulair te werken aan onze projecten, processen en organisatie. We hebben genoeg voorbeelden. Daarom neemt onze duurzaamheidsmanager Cora de Groot ons deze week iedere dag mee naar bijzondere projecten, en de Mourik-collega's achter onze slimme circulaire oplossingen. Het gebruik van circulaire energie groeit. 38,5% van de warmte in warmtenetwerken is nu al hernieuwbaar.

Vandaag is Cora bij Remco Holster. Hij is bedrijfsleider warmte bij MVOI. Deze Mourik-dochter is gespecialiseerd in (ondergrondse) kabel- en leidingbouw. Remco is ook bestuurslid van de Stichting Warmtenetwerk, die zich inzet voor de energietransitie.

Cora: “De energietransitie is de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele bronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Hergebruik van restwarmte is niet alleen circulair, maar zorgt ook voor een aanzienlijke CO2-reductie. Het hergebruik van warmte via warmtenetten is een goed voorbeeld van hoe we vandaag al aan circulariteit en de energietransitie werken. Remco weet er alles van.”

Wat doet een warmtenet?

Remco: “Via een warmtenet wordt restwarmte uit de industrie gebruikt om woningen te verwarmen. Dat gebeurt op steeds meer plekken in Nederland. Via verdeelstations en een ingenieus netwerk van leidingen vindt de warmte haar weg naar complete wijken in de omgeving. Het gebruik van deze circulaire energie groeit gestaag. 38,5% van de warmte in warmtenetwerken is nu al hernieuwbare warmte.”

Wat is het doel?

“Onze overheid heeft grote ambities. In 2030 wil Den Haag, bovenop bestaande verduurzamingsplannen, totaal 500.000 woningen aangesloten hebben op een warmtenet. Dit is een van de manieren om Nederland van het gas af te krijgen.”

Hoe draagt MVOI een circulair steentje bij?

“Wij leggen onder andere warmtenetten aan voor grote energiebedrijven, gemeenten en bewonersinitiatieven. MVOI doet al heel lang mee in de markt van warmtenetten en we hebben het geleerd met vallen en opstaan. Op dit moment leggen wij ieder jaar ergens tussen de 50 en 100 kilometer leiding aan, variërend van de leidingen waarmee woningen worden aangesloten tot de grote transportleidingen vanuit de industrie naar verdeelstations.”

Waarom is MVOI hier zo goed in?

“Dit werk vraagt om specifieke kwalificaties. Je maakt iedere verbinding in een leiding namelijk drie keer: eerst de leiding lassen, dan isoleren met schuim en tenslotte een speciale coating tegen vocht. Je kunt je voorstellen dat de schade enorm is als je erachter komt dat een mof niet goed is aangebracht als de leiding eenmaal onder het asfalt ligt.’’

What’s next?

“We gaan telkens een stapje verder. Nu leggen we bijvoorbeeld nog vooral warmtenetten aan die elders ontworpen zijn, of we kopen die expertise in. De volgende stap is dat we in huis gaan ontwerpen. Dat moet ook wel, want op dit moment sluiten we in Nederland met alle partijen ongeveer 25.000 huizen per jaar aan en dat is niet genoeg om de ambities van de overheid waar te maken. En we ontwikkelen zelf duurzaam materieel. Een mooi voorbeeld is de elektrische lasrups en de waterstof aangedreven kraan die onze collega’s van Mourik Techniek volledig in eigen beheer hebben ontwikkeld en gebouwd. Die zijn al helemaal CO2-neutraal en dat is dan weer in lijn met onze eigen ambitie: al het materieel emissieloos in 2030.”

 

Meer weten over warmtenetten en hergebruik van industriële warmte? Maak contact met Remco