Article

De dijkversterkingen Beesel en Heel, uitgevoerd door de Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel, bestaande uit Mourik Infra en FL, voldoen aan het wettelijke hoogwater veiligheidsniveau van 2017! In totaal is er zo’n 5 kilometer dijk versterkt in Beesel en Heel. De kering in Beesel is op de juiste hoogte gebracht en er zijn verschillende nieuwe keringen aangelegd, waar voorheen geen waterkeringen waren. De dijk in Heel was al op de vereiste hoogte, alleen moest deze dijk worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen.

 

De uitvoeringstijd met een half jaar verkort

De geplande uitvoeringstijd van de twee dijkversterkingen was ongeveer drie jaar. Omdat we in overleg met Waterschap Limburg geheel 2021 hebben gebruikt om alles eerst goed voor te bereiden, konden we in 2022 de werkzaamheden in een kort tijdsbestek uitvoeren. Dit leverde een flinke tijdwinst op: een half jaar! De inwoners en ondernemers in zowel Beesel als Heel zijn daarom nu al hoogwater veilig!

We verwachten in december de werkzaamheden volledig af te ronden, op wat natuurcompensatie, de aanplant van struiken en bomen na. Dat ronden we in het voorjaar van 2023 af. In december vindt ook de oplevering en overdracht van het project plaats, volgens de methode ‘oplevering en overdracht in 1 dag’.

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking in Beesel en in Heel is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland.