Article

Op vrijdag 16 december 2022 vond de oplevering en overdracht van de dijkversterkingen Heel en Beesel plaats. De dorpen zijn de eerste Limburgse dorpen die binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) het label hoogwater veilig hebben. De waterkeringen zijn nu weer in beheer en onderhoud van Waterschap Limburg, de wegen in beheer van de gemeenten Beesel en Maasgouw.

Waterschap Limburg had bewoners en de betrokkenen/belanghebbenden van onder andere de gemeentes, provincie en Rijkswaterstaat uitgenodigd voor een boottocht langs het projectgebied. De boottocht bood de bewoners een leuke kans om de dijkversterking eens vanaf de Maas te bekijken. Tijdens de boottocht bedankte Waterschap Limburg de bewoners voor hun geduld en medewerking tijdens de werkzaamheden.

De corona pandemie was iets wat ons overkwam tijdens de uitvoering van dit project, net als het hoogwater in de zomer van 2021. En in het voorjaar van 2022 werd de wereld opgeschrikt door een oorlog waarvan we de effecten nog dagelijks ondervinden. Daardoor kreeg iedereen, ook wij, onverwachts te maken met flinke leverings- en capaciteitsproblemen. Ja het was een bijzondere periode om de uitvoering van deze ruim 5 kilometer dijk te realiseren. Maar ondanks dat kunnen we terugkijken op een project met vele successen.


De Combinatie Dijkversterking Heel en Beesel, bestaande uit Mourik Infra en FL-BV, voert in Q1/2023 nog enkele kleine werkzaamheden uit, daarna zijn we klaar.

We kijken terug op een mooi en geslaagd project waar samenwerking, doorzettingsvermogen, innovatie en duurzaamheid hand in hand gingen, uitgevoerd in een tijd die we niet snel zullen vergeten.