Article

Bron: Cobouw, 27 oktober 2022

Voor een optimaal en slim beheer van haar assets zet Mourik Infra al jaren vol in op digitalisering. Met ArcGIS heeft ze een tool in handen die dat proces versnelt en verbetert. Naures Al-Rufaye, GIS-Manager, en Arjan van Wingerden, Manager Business IT, lichten toe welke stappen Mourik heeft gezet in de digitalisering en welke voordelen dit oplevert. 

Mourik ontwikkelt, ontwerpt, bouwt, beheert, renoveert en onderhoudt in Nederland projecten voor de verbetering van de mobiliteit op land en water, het realiseren van de energietransitie en het aanpassen van ons land aan een veranderend klimaat. Rijkswaterstaat is een van haar grootste opdrachtgevers én samenwerkingspartners als het gaat om onderhoud en beheer van de rijkswegen. Daarvoor is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de status van het asfalt, de openbare verlichting, maar bijvoorbeeld ook of bermen langs de weg gemaaid moeten worden. Veelzijdig assetmanagement dus. "Bij dergelijke projecten is digitalisering een must. Digitalisering is nodig om data te verzamelen, te interpreteren en om afgewogen besluiten te kunnen nemen. Daarbij maken we dus gebruik van ArcGIS. Via dit platform verzamelen we alle benodigde data en verkrijgen we via dashboards realtime inzicht in de desbetreffende assets. Zo zijn we continu op de hoogte van de actuele situatie", zegt Al-Rufaye. 

 

Cultuurverandering

Voor Mourik betekent de digitalisering van assetmanagement een cultuurverandering. Al-Rufaye: "We behoren tot de grotere zelfstandige familiebedrijven van Nederland. Traditionele waarden hebben we hoog in ons vaandel staan. Dat gold in zekere mate ook voor onze werkwijzen, waarin papieren formulieren en processen gebruikelijk waren. Daarom was er in eerste instantie hier en daar ook best wat weerstand om het anders te gaan doen. Want 'het gaat toch goed zo', kregen we dan te horen. Maar mede vanuit onze strategie Route ‘25 hebben we flinke stappen gezet om volop te gaan digitaliseren. Papieren formulieren en PDF rapportage behoren inmiddels tot het verleden. We ontwikkelen ons steeds meer als datagedreven organisatie. Sterker nog; in onze tak van sport ontpoppen we ons langzaam maar zeker als koploper als het gaat om digitalisering van assets en verduurzaming van infrastructurele objecten. Dat toont onze innovatiekracht."


Draagvlak

"Klopt", zegt Van Wingerden. "In eerste instantie is de noodzaak van beter gebruik van data en digitale middelen top-down in onze strategische route (Route ’25) geïntroduceerd. Nu duidelijk is dat Mourik dit belangrijk vindt, zien we het draagvlak enorm toenemen en ontstaan er bottom-up allerlei inspirerende ideeën. Want digitalisering vraagt om anders denken en doen. Belangrijk is het maken van keuzes en het managen van verwachtingen, maar ook intern uitleggen wat we doen en waarom we het doen. We hebben als infrabedrijf te maken met grote uitdagingen, complexe processen en het borgen van kennis. Een integrale benadering is daarbij onontbeerlijk. Deze ontwikkeling vraagt ook om meer digitale vaardigheden van onze medewerkers. Je moet zorgen dat je up-to-date blijft. Onder meer via opleidingen en (opfris)cursussen." Ook ontstaan er allerlei uitdagende functies op het snijvlak tussen business en IT.


Voordelen

Het digitaliseringsproces van assets heeft Mourik flink wat voordelen gebracht. "Meer efficiency, omdat we processen slimmer inrichten. We besparen tijd en daarmee kosten. Dankzij ArcGIS kunnen we data omzetten naar informatie die wij nodig hebben. Ook kunnen we deze data eenvoudig delen met onze klanten. En aannemers kunnen zich desgewenst aansluiten op het portaal. Zo is de informatie voor alle betrokkenen bij projecten snel en makkelijk zichtbaar en te gebruiken. Op deze manier verhogen we onze operational excellence. Digitalisering van assets maakt je bovendien toekomstbestendiger en aantrekkelijk als werkgever. We werken veel samen met TU Delft. Studenten komen bij ons werken en krijgen daarbij eigen verantwoordelijkheden. Dat wordt gewaardeerd. Vaak volgt na hun studie een dienstverband binnen Mourik, omdat ze het leuk en uitdagend vinden", zegt Al-Rufaye.

Mourik zet in op het analyseren van de data over het gedrag van door ons beheerde assets en onze werkprocessen, zodat we dit kunnen benutten voor pro-actief assetmanagement. Daarmee zijn we onze klanten nog beter van dienst.


Tip

Al-Rufaye en Van Wingerden zijn zeer te spreken over de inzet van digitalisering in het assetmanagementproces en de weg die Mourik op dat gebied is ingeslagen. "Het levert ons, onze klanten en stakeholders alleen maar voordelen op. We kunnen andere organisaties alleen maar aanraden om ook hun assets te digitaliseren. Tip: denk vanuit je proces. Ga op zoek naar de innovatieve oplossing die bij jouw organisatie past", zegt Van Wingerden.