Article

Biodiversiteit - alle verschillende soorten levensvormen op de gehele planeet - houdt de natuur in balans en is daarmee dus erg belangrijk.  Bij Mourik werken we aan een duurzame infrastructuur. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het versterken van de biodiversiteit rondom het Nederlandse wegennet. Dit doen we onder andere tijdens onze werkzaamheden voor het onderhouds- en calamiteitencontract in opdracht van Rijkswaterstaat. We vertellen hierover aan de hand van twee leuke voorbeelden.  

Op zoek naar slimme oplossingen langs de snelweg

Mourik zet zich dus in voor het vergroten van biodiversiteit rondom het Nederlandse wegennet. Maar hoe doen wij dit eigenlijk? Als er een ongeluk is, zetten wij de weg af en zorgen we voor een veilige situatie met minimale hinder. We doen ook aan onderhoud, zoals het maaien van de bermen. Tijdens het onderhoud aan 417 kilometer snelweg viel ons iets bijzonders op, namelijk opmerkelijk veel dode uilen in de berm van de A15. Samen met Rijkswaterstaat en onze ecoloog zijn wij op zoek gegaan naar de oorzaak hiervan en een passende oplossing.

Het bleek te gaan om jonge kerkuilen, die de hectometerpalen gebruiken als uitkijkpost en als plek om hun prooi op te eten. Deze hectometerpalen staan, zoals je zelf misschien ook opvalt, erg dicht langs de weg. Door de aanzuigende werking van het verkeer verongelukken de jonge uilen. De reden dat zij deze plekken gebruiken is het feit dat er in de omgeving simpelweg niet genoeg bomen staan. De uilen kunnen dan alleen de hectometerpalen gebruiken om op zoek te gaan naar hun prooi.

Uilenrollen en zitpalen, een oplossing voor vogelsterfte

De laatste tijd zijn er steeds meer uilenslachtoffers in de bermen langs de snelwegen geconstateerd, in sommige gebieden zelfs meer dan 70%. Een mooie passende oplossing hiervoor zijn onze uilenrollen en zitpalen. De uilenrollen zijn een soort buisjes die we op de hectometerpaaltjes monteren. Een uil kan niet lekker zitten op deze rollen en zal dus op zoek gaan naar een andere, betere en veiligere plek. Die andere plek? Onze zitpalen!

We hebben de zitpalen op een veilige afstand van de snelweg geplaatst, op een aantrekkelijke hoogte voor de uilen. Zo zijn er veilige plekken voor de uilen beschikbaar, waar vandaan ze hun omgeving kunnen afspeuren.

De zitpalen zijn bij Mourik Techniek geproduceerd van een CO2-neutrale houtsoort. Ze hebben een levensduur van 25 jaar. Met deze levensduur kunnen er met een beetje geluk acht generaties uilen op zitten, de gemiddelde levensduur van een uil in het wild is namelijk drie jaar.

De uilenrollen in het wild spotten?

Niet alleen op de A15 worden uilen slachtoffer van het verkeer; vanuit de vogeltrekstations zijn er ook veel meldingen binnengekomen over de A29 en N59. Ook andere roofvogels zoals de buizerd, torenvalk en sperwer lopen gevaar langs deze wegen. Daarom hebben wij in 2020 en 2021 uilenrollen op de hectometerpaaltjes geplaatst, in beide richtingen. Daarnaast staat er om de 250 meter verspringend van links naar rechts een zitpaal. Rijd jij wel eens op een van deze snelwegen? Dan is de kans dus erg groot dat je de uilenrollen en zitpalen hebt zien staan en kun jij nu uitleggen waarvoor deze bedoeld zijn!

‘Dood doet Leven’: bijdrage aan het biodiversiteitsherstel

Door de uilenrollen en de zitpalen zullen minder dode roofvogels in de berm te vinden zijn. Helaas vallen er nog veel meer dierlijke slachtoffers in het verkeer. Omdat kadavers onveilige situaties veroorzaken op de weg, ruimen wij deze op in opdracht van Rijkswaterstaat. Normaal worden kadavers behandeld als afval; zij kunnen echter nog een nuttige functie hebben in de natuur. Je zult ervan staan te kijken hoeveel dieren leven van kadavers. Wij zagen hierin een kans om de biodiversiteit een handje te helpen en werken daarom samen met het project 'Dood doet Leven'.

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur, een aaseter leeft namelijk van dierlijke resten. In het project 'Dood doet Leven' trekken diverse (natuur)organisaties samen op om dode dieren, klein én groot, weer een plek te geven in de natuur. Aan de ene kant voorkomen wij meer dode dieren door de toepassing van uilenrollen en zitpalen. Als er dan toch dierlijke slachtoffers vallen op en rondom de snelweg zetten we die ook weer in voor de biodiversiteit. In 2020 heeft Mourik één aangereden hert teruggeplaatst, in overeenstemming met de betrokken natuurorganisaties, in het natuurgebied de Biesbosch. De dood van het ene dier betekent (over)leven voor een ander.

Ben jij benieuwd naar beelden van de uilenrollen en zitpalen? Bekijk dan vooral onze vlog waarin Cora de Groot (Manager Duurzaamheid) en Folkert Boer (Werkvoorbereider) meer vertellen over dit onderwerp met betrekking tot biodiversiteit.

> Lees meer over duurzaam ondernemen bij Mourik