Article

“Het is fijn dat wij bij Mourik als een echt team opereren. Er heerst een open en collegiaal werkklimaat"

 

Ondanks haar 22 jaar heeft Cora een indrukwekkend CV. Gestart met haar studie Commerciële Bedrijfskunde en tegelijkertijd het Topclass programma aan de Hogeschool Utrecht en samen met andere excellente studenten haar minor in Zwitserland gevolgd. Cora was valedictorian. Deze moeilijke term duidt geen levensbeschou­wing of dieet aan. Het betekent simpelweg de beste student van het jaar met maar liefst drie onderscheidingen: hoogste cijfergemid­delde en cum laude, beste afstudeerscriptie en afgestudeerd als topclass student. Het is dan ook geen wonder dat Mourik haar een 9 gaf voor haar afstudeerproject over het behalen, implementeren en handhaven van de CO2 Prestatieladder in de bedrijfsvoering tot en met niveau 5.

Nu is Cora een multi-inzetbaar MVO talent bij Mourik Infra: actieve promotie van de CO2 reductie, EMVI plannen op het gebied van duurzaamheid en omgevingsmanage­ment en certificeringen in alle soorten en maten behoren onder andere tot haar takenpakket. Daarnaast is Cora de jongste en de enige vrouwelijke vertegenwoordiger in het Centraal College van Deskundigen van de CO2 Prestatieladder namens Bouwend Nederland en lid van de vakgroep Bitumen Werken. Deze inspanningen blijven niet onopgemerkt: Cora is in 2014 genomineerd voor de verkiezing van de Duurzame Jonge 100!

"Bij grensverleggend ondernemen denken de meesten al snel aan internationaliseren en je afzetmarkt globaal vergroten, maar naar mijn mening begint grensverleggend ondernemen al veel eerder. Kijk over je eigen grenzen heen! Als bedrijf doe je dit door de keten en branche te betrek­ken bij je bedrijfsvoering en samen te innoveren. Binnen Mourik zijn we hier dagelijks mee bezig en ik heb het geluk dat dit een groot deel uitmaakt van mijn werk. Als duurzaamheidscoördinator probeer ik de impact van ons handelen te beïnvloeden en om te zetten in duurzame alternatieven en oplossingen.

En dat kan ik echt niet in mijn eentje,” vervolgt Cora enthousiast. “Het is een intensief proces met collega's, opdrachtgevers, branchegenoten, ketenpartners, deskundigen maar ook de eindgebruikers en omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de initiatieven die we hebben opgezet met een aantal van onze leveranciers en onderaannemers die regelmatig voor ons werken en aan ons leveren. Het doel van deze initiatieven is om gezamenlijk tot duurzame alternatieven te komen, ons bewust te worden van onze CO2 uitstoot en de mogelijkheden voor reductie te onderzoeken. Deze samenwerking is leerzaam en verrijkend voor alle partijen. Het doel is om continu te zoeken naar de beste manier van ondernemen waarbij de drie P’s van People, Planet en Profit in balans zijn en het meest duurzame eindresultaat genereren. Dat is wat mij motiveert!”