Article

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat de Combinatie Mourik-Dynniq vanaf begin mei tot en met eind december 2021 de zogenoemde nivelleersystemen van beide sluizen in Heel reviseren. 

Een nivelleersysteem bestaat in het geval van sluis Heel uit een omloopriool, rioolput met daarin een schuif welke is voorzien van een hydraulische aandrijving. Hiermee wordt het water in en uit de sluis gelaten door dit via de omloopriolen om de sluisdeuren te laten stromen en de scheepvaart doorgang verleend kan worden. 

Het reviseren bestaat uit het vervangen van alle slijtdelen en het weer in de oorspronkelijke technische staat terugbrengen van de rioolputten, schuiven en aandrijvingen. Voor uitvoering van dit werk dienen de rioolputten drooggezet te worden en worden de rioolschuiven middels mobiele kranen gedemonteerd. Het is voor het functioneren van de sluis van groot belang dat nivelleersystemen goed hun werk doen.

Om de doorstroming voor de scheepvaart te kunnen blijven borgen wordt iedere keer aan één put per sluis tegelijk gewerkt. Het droogzetten wordt per rioolput uitgevoerd waarbij de sluis tijdelijk gestremd wordt, maar de andere sluis altijd operationeel blijft.