Article

Deze week is het de week van de circulaire economie. Met als doel: laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. En natuurlijk dragen wij een steentje bij. Bij Mourik doen we al jaren ons best om duurzaam en circulair te werken aan onze projecten, processen en organisatie. We hebben genoeg voorbeelden. Daarom neemt onze duurzaamheidsmanager Cora de Groot ons deze week iedere dag mee naar bijzondere projecten, en de Mourik-collega's achter onze slimme circulaire oplossingen.

 

Vandaag praat Cora met Remco Vermaas, uitvoerder bij Mourik Infra. Onderwerp van gesprek is het project Innovatiepartnerschap Dijkversterking Sterke Lekdijk van opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Sterke Lekdijk is opgedeeld in zes deelprojecten, waarbij Mourik als innovatiepartner op dit moment bijdraagt aan de planuitwerking van het traject Salmsteke – Schoonhoven en verantwoordelijk is voor de realisatie van het deelproject Salmsteke. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de deltawerken. Binnen Sterke Lekdijk werkt Mourik samen met HDSR, het HWBP en andere innovatiepartners aan de ontwikkeling van verschillende innovaties op het gebied van duurzaam ontwerpen, circulair en emissieloos bouwen en duurzame dijkversterkingstechnieken.

 

Cora: “Dit is in meerdere opzichten een bijzonder project. De grote omvang is er een van, maar ook de manier van samenwerken in het Innovatiepartnerschap met bijbehorend een twee-fasen-aanpak. Bij deze dijkversterking komen heel veel duurzame oplossingen en circulaire ideeën samen. Die bedenken we natuurlijk vaak al in de tenderfase, maar in de ontwerp- en planuitwerkingsfase kunnen wij ze heel goed en efficiënt in het project passen.”

Circulair denken is ook: efficiënt denken

Remco: “Op het werk worden we voortdurend getriggerd om efficiënter te denken. Slimmer werken, beter werken. En dat is vaak ook duurzaam. Neem het zand dat we afgraven in de uiterwaard Een groot deel is afgevoerd per schip naar andere Mourik-projecten die in de buurt liggen. Dat is ook al circulair. Maar op basis van ervaring weet ik dat je op het werk altijd zand als ‘gereedschap’ kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om een werkvloer te maken voor materieel, of om de oprit van een omwonende te repareren als we daar aan het werk zijn geweest. Soms denk je er niet eens aan dat je circulair werkt, maar doe je het wel.”

Hergebruik van klei

“Voor mij is circulair vooral dat je iets wat vrijkomt tijdens het werk opnieuw gebruikt. We hebben hier bijvoorbeeld een nevengeul gegraven in de uiterwaard. Daar kwam een grote hoeveelheid klei vrij, die in eerste instantie niet geschikt was voor hergebruik om het dijklichaam te verstevigen. We hebben toen de klei gescheiden ontgraven, in depot gezet en bemonsterd. En we hebben ons huiswerk gedaan door de klei goed te analyseren in een laboratorium. Een deel van de klei was kwalitatief goed, maar veel te vochtig. De rest kwalitatief weer wat minder, maar wel precies de juiste vochtigheid. Gecombineerd precies de juiste mix om te hergebruiken. Nu kunnen we een groot gedeelte van de vrijgekomen klei uit de uiterwaarden hergebruiken in de dijk en hoeven we maar een minimale hoeveelheid af te voeren. Er is aan de voorkant slim over nagedacht.

Bevordering natuurontwikkeling

“De nevengeul waar we de klei hebben ontgraven, is niet alleen een geul waarmee tijdens hoogwater in de rivier water kan instromen maar ook een natuurgebied. Om dat op weg te helpen, gaan we de bomen die we moeten kappen met kruin en al op de bodem leggen. Dat creëert een natuurlijk onderwaterlandschap waarin vissen en andere dieren, zoals kikkers een beschut plekje kunnen vinden. We kappen liever helemaal geen bomen, maar dit vind ik wel een mooie gedachte. Hergebruiken in de natuur is veel beter dan versnipperen en afvoeren. Ook zorgen we voor een goede waterkwaliteit in de geul waardoor het ondiepe gedeelte gebruikt gaat worden als zwemplas.”

What’s next?

“In onze strategie Route ‘25 staan duurzaamheid en circulariteit in het hart van onze strategie. Hoe beter we daarin worden, hoe meer circulair we gaan werken.
Een goed voorbeeld is de productinnovatie “Prolock Filterscherm" dat door Mourik met haar partners binnen het project Sterke Lekdijk ontwikkeld wordt. In het productieproces van Prolock worden PVC kozijnen gerecycled en verwerkt tot kunststof damwandpanelen. Deze panelen worden als versterkingsmaatregel voor het faalmechanisme piping in de dijkversterking van Salmsteke toegepast.


Daarnaast zie ik dat nu al steeds meer mensen aangehaakt raken op de strategie uit de Route ‘25. Ik denk dat het belangrijk is om kennis en informatie nog laagdrempeliger te maken. Daarmee bedoel ik: we moeten van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Als we op het ene project bomen moeten kappen, kunnen we die in de buurt misschien goed gebruiken. Dat gaan we dan gewoon regelen. Mourik is een platte organisatie, veel ideeën ontstaan op het werk. Circulair ook, je moet er alleen wel actief mee bezig zijn.”

 

Wil je meer weten over circulair denken op het werk en duurzame dijkversterking? Maak contact met Kees Scheer of Walter van de Reep.