Article

Voor Mourik is veiligheid één van de belangrijkste kernwaarden van ons beleid en een belangrijk onderdeel van onze strategie Route ’25.

Mourik werkt dagelijks aan de bewustwording van veiligheid onder alle medewerkers. Het steunen en bijdragen aan het initiatief van Bouwend Nederland is dan ook al jaren als vanzelfsprekend.

Op woensdag 29 maart 2023 stonden bijna 700 bedrijven massaal stil bij veilig en gezond werken tijdens de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Het doel van deze dag is om het bewustzijn rond veilig en gezond werken te vergroten en het aantal ongevallen in de sector terug te dringen.

Onze ambities op het gebied van de emissieloze bouwplaats, calamiteitentrainingen met ons waterstof- en elektrisch aangedreven materieel en de preventieve oefeningen die wij hebben geïnitieerd voor regionale hulpdiensten maakte dat Bouwend Nederland deze dag graag één van de projectlocaties van Mourik kwam bezoeken. Op het project Sterke Lekdijk, deelproject Salmsteke zijn de vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, met medewerkers van Mourik, met elkaar in gesprek gegaan over onder andere deze relatief nieuwe technologieën, werkwijze en kenmerken. Ook is er uitleg gegeven over de werkwijze van Mourik met betrekking tot de bewustwording van, en meldingen over het thema veiligheid: Safety@Mourik ofwel S@M. Binnen Mourik gebruiken onze medewerkers de S@M-app, deze veiligheidsapp gebruiken onze medewerkers voor onder andere het melden van (on)veilige situaties, verstrekt toegang tot benodigde informatie, het doen van inspecties, het houden van bijeenkomsten zoals toolboxmeeting, projectintroductie, werkinstructie, etc, en het doen van een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse).

Mourik voert alle werkzaamheden uit op een veilige manier, met zo min mogelijk hinder voor mens, milieu en omgeving;