Article

Bokashi is een relatief nieuwe bodemverbeteraar. Het is gefermenteerd organisch materiaal dat verrijkt wordt met schelpenkalk, kleimineralen en micro-organismen. Groene afvalstromen zoals bermmaaisel, bladafval, gehakseld snoeiafval, slotenmaaisel etc. kun je verwerken tot Bokashi.

Mourik Infra heeft dit proces als pilot met gemaaid bermgras in gang gezet. Jaarlijks hebben wij vele tonnen gras dat vrijkomt uit bermen langs de rijkswegen van onze meerjarige onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat. Normaal gesproken voeren wij dit af naar een erkend verwerker om er compost van te maken. Het gemaaide bermgras is nu bij een biologische boer, binnen een straal van 10 kilometer van de maailocatie, in een lange slurf gedaan door middel van een baggingmachine, samen met de schelpenkalk, kleimineralen en micro-organismen. De slurf is luchtdicht waardoor het fermentatieproces op gang komt. Na acht tot tien weken is de Bokashi klaar voor gebruik. De Bokashi kan gebruikt worden bemesting en als alternatief voor kunstmest voor bijvoorbeeld weilanden en akkerlanden.

Doordat Mourik Infra voor deze duurzame oplossing kiest zijn de afvoerkosten van het bermgras lager, is er minder transport nodig en reduceren we dus onze CO2-uitstoot. Daarnaast komst er bij het maken van Bokashi in tegenstelling tot traditioneel composteren geen CO2 vrij, maar houdt de Bokashi de CO2 vast en wordt het weer teruggegeven aan de bodem bij bemesting door middel van Bokashi. Bovendien stimuleert Bokashi het bodemleven en levert het een enorme bijdrage aan een gezonde bodem, voor gezonde voeding en leefomgeving.

Voor de pilot hebben we ook de emissieloze graafmachine op 100% waterstof gebruikt waarbij het vrijgekomen plastic van het baggen wordt afgevoerd naar Renasci in Oostende zodat daar weer olie van gemaakt kan worden.

Voor de toekomst zijn we al aan het kijken waar we dit verder kunnen gaan toepassen.