Pilottest

Pilottest

Pilot testen om effectiviteit aan te tonen

Mourik heeft een eigen laboratorium waarin we bodem-, water- en luchtverontreinigingen kunnen onderzoeken en verschillende testen kunnen uitvoeren. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig en moeten we een pilot test uitvoeren. We hebben zeer veel ervaring met dit soort testen op locatie, om de effectiviteit van oplossingen te testen voordat we een full-scale sanering of zuivering en emissiebehandeling starten. 

Nauwe afstemming lab en techniek

We hebben diverse pilotinstallaties om op locatie aanvullend onderzoek te doen en de effectiviteit van sanerings- en zuiveringsoplossingen te verifiëren. We ontwerpen en bouwen deze installaties in onze eigen werkplaats, op dezelfde locatie als ons laboratorium. Onze ingenieurs en technici stemmen alles in nauw overleg af met de experts in het lab.

Een pilot test kan verschillende voordelen hebben. Om te beginnen kunnen we zo zeker stellen dat een oplossing werkt, voordat we opschalen. Dat geeft de zekerheid van effectiviteit, maar ook budgettair. Een ander voordeel is dat je bij de start van de pilot vaak al compliant bent. Dat geeft de tijd om weloverwogen een definitieve oplossing uit te werken. Heeft de proefopstelling bewezen dat de gekozen sanerings- of zuiveringsmethode werkt? Dan gaan we over naar het ontwerp van een kosteneffectieve full-scale oplossing of de bouw van een geschikte waterzuivering of emissiebehandelingsinstallatie.

Contact

Nikolaas van Balkom

Nikolaas van Balkom

Manager Milieutechniek
Mourik Infra B.V. Voorstraat 67
2964 AJ Groot-Ammers