Grondwater- en bodemsanering

Grondwater- en bodemsanering

Specialisten in zuivere bodem

De bodem is op heel wat locaties verontreinigd. Denk aan oude fabrieksterreinen, wasserijen waar met chemicaliën werd gewerkt, stortplaatsen of aan locaties waar een lekkende (olie)tank de grond heeft vervuild. Maar ook branden of bedrijfsongevallen kunnen voor vervuiling in de bodem en het grondwater zorgen. Krijgt de grond een nieuwe bestemming? Dan is de eigenaar van die grond verantwoordelijk om deze te saneren. Het type verontreiniging bepaalt de aanpak. De specialisten van Mourik helpen bij het bepalen van de methode en bij de daadwerkelijke sanering van bodem en/of grondwater.

Altijd de meest geschikte methode

Voordat we starten met het saneren van de bodem, kijken de experts van Mourik eerst naar de meest geschikte methode. Saneren op de plaats van de verontreiniging (in-situ sanering) is vaak de meest efficiënte en meest duurzame manier om verontreinigde grond en grondwater te saneren. De vervuilde grond wordt in zo’n geval niet afgegraven en dus ook niet afgevoerd. Als dit niet mogelijk is, kiezen we voor het afgraven en afvoeren van de grond (ex-situ). 

Economische én duurzame oplossing

Bij Mourik hebben we tientallen jaren ervaring met het saneren van vervuilde grond en het zuiveren van grondwater. Afhankelijk van de aard van de verontreiniging, de eigenschappen van de bodem, de locatie en de omgeving, bepalen we welke methode het meest geschikt is. We beschikken over een ruime waaier aan technieken, machines en installaties die ingezet kunnen worden voor alle bodem- en/of grondwatersaneringen. We zorgen voor de meest economische én de meest duurzame oplossing.

Het uitvoeren van bodemsaneringen gaat verder dan alleen de milieutechnische werken. Mourik verzorgt ook aanvullende diensten zoals het reinigen van tanks, het slopen van infrastructuur en gebouwen, het zuiveren van water, het verwijderen van asbest en andere gevaarlijke afvalstoffen. Mourik is dan ook dé partner voor iedere bodem- en grondwatersanering.

Contact

Nikolaas van Balkom

Nikolaas van Balkom

Manager Milieutechniek
Mourik Infra B.V. Voorstraat 67
2964 AJ Groot-Ammers

Aan de slag bij Mourik?

Veiligheidskundige

Staf

Grondwerker

Technisch

Werkvoorbereider/Calculator Industriële Reiniging

Project Management

Studenten/afgestudeerden HBO/WO niveau

Stage / Traineeships

Machinist Droge stoffen zuigwagen (Vacu-press)

Technisch
Bekijk alle vacatures