Emissiebehandeling

Emissiebehandeling

Behandeling en vermindering van uitstoot

Minder uitstoot is een belangrijk thema in de industrie en natuurlijk onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mourik draagt actief bij en helpt verduurzaming te versnellen, dat is ook conform de steeds strengere (Europese) wet- en regelgeving. We hebben verschillende technieken om industriële emissies, zoals zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), vluchtige organische stoffen (VOS), stikstof (NOx) en broeikasgassen (CO2 en Methaan) nu al duurzaam en effectief te reduceren. Zo helpen we onze opdrachtgevers bij de behandeling en vermindering van uitstoot. 

Oplossingen voor emissiebehandeling en geurhinder

Mourik heeft een lang track record van innovaties om industriële lucht- en waterstromen te zuiveren en geurhinder te vermijden. We ontwikkelen en leveren zuiveringsinstallaties zoals gaswassers, actief koolstoffilters en compostfilters voor vaste procesinstallaties en voor het behandelen van vrijkomende dampen bij het lossen van binnenvaartschepen. We hebben mobiele en semi-mobiele units in verschillende (standaard) containermaten, dus voor iedere locatie en voor ieder debiet kunnen we een passende oplossing bieden, met een vulling of wasvloeistof op maat. 

We bieden een breed palet aan emissiebeperkende technieken, inclusief opbouw, onderhoud, storingsdienst en afbouw van de installaties. En we hebben ook de specialismen eromheen in huis. Bijvoorbeeld cleaning, mechanisch werk en afvalmanagement. Uiteindelijk bepaalt de combinatie van alle specialismen de kwaliteit en bij Mourik heb je daarvoor slechts één aanspreekpunt nodig. We hebben alle kennis in huis die nodig is om meer te bereiken met minder uitstoot.