Wegonderhoud

Wegonderhoud

(Meerjarig) onderhoud wegen

Nederland heeft een drukbezet wegennetwerk en dat betekent dat het plannen van onderhoud altijd een puzzel is. Bij Mourik houden we ons bezig met alle aspecten van wegonderhoud, op projectbasis en veelal via meerjarige onderhoudscontracten. Voor ons betekent assetmanagement onder andere voorspelbaar beheer en onderhoud aan wegen en kunstwerken. En zijn er storingen of calamiteiten? Dan staan we natuurlijk meteen klaar.

Alle facetten van wegonderhoud en assetmanagement

We doen al het geplande en ongeplande wegonderhoud. Daarbij horen bijvoorbeeld het onderhoud aan het asfalt, geluidsschermen, geleiderails, markeringen en ecologische voorzieningen. Maar ook groen, openbare verlichting, pompen en gemalen houden we in een goede staat. Verder zorgen we voor tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen waar nodig. We inspecteren en monitoren de wegen die we onderhouden regelmatig en mede op basis daarvan geven we advies in zorgvuldig opgestelde meerjarenplannen en -programma's. Daarbij putten we uit de kennis die we in onze jarenlange ervaring hebben opgedaan met assetmanagement, uitvoering, onderhoud, veiligheid en doorstroming. We hebben verder ons eigen onderhoudsmanagementsysteem, dat communiceert met het systeem van Rijkswaterstaat.

We weten uit ervaring dat onderhoud aan wegen en meerjarige onderhoudscontracten niet alleen maar gaan over kwaliteit en efficiëntie. Het verkeer moet doorstromen. Maar veiligheid staat voorop en de omgeving moet zo min mogelijk hinder ondervinden. We nemen daarom alle betrokken partijen mee bij onze onderhoudswerkzaamheden, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, maar ook waterschappen en natuurlijk weggebruikers en omwonenden. We weten dat een goede samenwerking de sleutel tot succes is en daar investeren we ook in. En we zetten graag een stapje extra. Meedenken, samen ontwikkelen en innoveren: daar draait het bij ons om. Daarbij maken we altijd een gezonde afweging tussen kosten, opbrengsten, kansen en risico’s.  Samen zorgen we ervoor dat alles optimaal blijft functioneren. 

Contact

Directeur Regionale Projecten

Theo Bloemsma

Directeur Regionale Projecten
Mourik Infra B.V. Voorstraat 67
2964 AJ Groot-Ammers