Renovatie van stuwen en sluizen

Renovatie van stuwen en sluizen

Levensduur van stuwen en sluizen tientallen jaren verlengen

Veel stuwen, sluizen, bruggen en andere ‘natte’ kunstwerken stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, sommige zijn zelfs nog ouder. Door de jaren heen is het gebruik van de objecten veranderd. Ze worden anders en intensiever gebruikt, met meer slijtage en toenemende storingen als gevolg. Bovendien hebben we tegenwoordig andere normen voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid en kijken we anders naar veiligheid dan vroeger. De renovatie en eventuele vervanging van objecten is een enorme opgave de komende jaren. Bij Mourik weten we hoe je de levensduur van stuwen, bruggen en sluizen met tientallen jaren kunt verlengen.

Alles in huis voor complexe projecten

Bij renovatieprojecten komen veel disciplines samen. We hebben die zelf in huis of werken met vaste partners. Binnen de Mourik-groep hebben we ook specialisten op het gebied van bijvoorbeeld beton, omgevingsmanagement en de constructie van stalen onderdelen van stuwen en sluizen. We hebben daarvoor een eigen fabriek in Limburg. In de afgelopen jaren hebben we al talloze complexe renovatieprojecten tot een goed einde gebracht. Goede voorbeelden zijn de renovaties van de sluizen bij Delden en Hengelo, de stuw bij Linne en meerdere stuwen op de Maas. De kennis en ervaring die we hebben opgebouwd, delen we ook met onze opdrachtgevers in nieuwe samenwerkingsvormen, zoals tweefasencontracten en V&R-contracten.

Mourik heeft een lange staat van dienst met renovatie en onderhoud van sluizen, stuwen en bruggen, op projectbasis en in meerjarige contracten. Daardoor, en door het feit dat we veel disciplines in huis hebben of samenwerken met vaste, betrouwbare partners, kunnen we opdrachtgevers op alle vlakken helpen. Met de techniek, maar ook alles eromheen: onderzoeken, inspecties en berekeningen, risicoanalyses, ontwerp,  projectmanagement, minder hinder en omgevingsmanagement. Tot en met de overdracht naar onderhoud en assetmanagement. En dat kan ook gewoon Mourik zijn.

Contact

Roel van Oudheusden

Roel van Oudheusden

Directeur Integrale Vervangings- en Renovatiewerken
Mourik Infra B.V. (Echt) Trambaan 15
Industrieterrein 'De Loop'
6101 AJ Echt