Vaar- en waterwegen

Vaar- en waterwegen

Waterwegen en waterveiligheid

Nederland is een waterland en onze vaar- en waterwegen spelen een cruciale rol in de veiligheid van ons land en in onze economie. Rivieren en kanalen zijn belangrijke transportverbindingen naar bijvoorbeeld de industrie. Daarnaast spelen rivieren een cruciale rol in het beperken van wateroverlast. De praktijk is uitdagend. Veel dijken en kunstwerken zoals  stuwen, sluizen en bruggen, zijn meer dan een halve eeuw oud en niet berekend op het gebruik, de (wettelijke) normen en veiligheidseisen van vandaag. Mourik helpt de levensduur van onze natte infrastructuur te verlengen, de beschikbaarheid en betrouwbaarheid te verbeteren, en de waterveiligheid in Nederland te borgen.

Kennis, ervaring en mindset

Mourik heeft zeer veel ervaring met renovatie en (meerjarig) onderhoud aan bestaande ‘natte’ kunstwerken, inclusief storingen en calamiteiten. Hetzelfde geldt voor het versterken en verbeteren van onze dijken. We zetten onze expertise in om de waterveiligheid in Nederland op een hoger peil te brengen. We hebben alle technische kennis in huis voor complexe projecten en misschien nog wel belangrijker: de ervaring om al die disciplines soepel met elkaar te laten samenwerken en de mindset om altijd te zoeken naar (innovatieve) oplossingen. Een belangrijk onderdeel van onze expertise is het omgevingsmanagement, het verminderen van hinder en de omgang met stakeholders.

Samenwerking op basis van vertrouwen

De trend is al jaren om meer gebruik te maken van de kennis- en innovatiekracht van de markt. Bij Mourik zijn we inmiddels heel goed thuis in nieuwe samenwerkingsvormen op basis van gelijkwaardigheid en transparantie, zoals het Innovatiepartnerschap bij het project Sterke Lekdijk en twee-fasen-contracten zoals bij de renovatie van de Prinses Marijkesluis. Collega’s van Mourik waren ook betrokken bij het veelbesproken project DOEN. Binnen onderhoudscontracten werken we ook vaak samen op basis van kennisdeling en vertrouwen.

Bij Mourik hoef je niet over veel schijven om dingen gedaan te krijgen. We komen liever tot oplossingen om Nederland waterveiliger te maken en de levensduur van onze natte infrastructuur te verlengen. We hebben alle disciplines daarvoor in huis en brengen kennis en ervaring mee die helpt bij het ontwerp en de scoping van oplossingen, bouw en realisatie, onderhoud en beheer, of assetmanagement, plus het omgevingsmanagement, de vermindering van hinder en de omgang met stakeholders. Zo brengen en houden we dijken, vaar- en waterwegen op peil.

Contact

Roel van Oudheusden

Roel van Oudheusden

Projectmanager
Mourik Infra B.V. (Echt) Trambaan 15
Industrieterrein 'De Loop'
6101 AJ Echt

Aan de slag bij Mourik?

Leerling Pijpfitter

Stage / Traineeships

Veiligheidskundige

Staf

Grondwerker

Technisch

Werkvoorbereider/Calculator Straal- en Schilderwerken

Project Management

Werkvoorbereider/Calculator Industriële Reiniging

Project Management
Bekijk alle vacatures