Kabel en leidingbouw

Kabel en leidingbouw

Ondergrondse kabels en leidingen in vertrouwde handen

Een ondergrondse infrastructuur waar je op kunt bouwen. Letterlijk en figuurlijk. Mourik-dochter MVOI werkt al decennialang voor tal van publieke en private opdrachtgevers als het gaat om het aanleggen en onderhouden van systemen en netwerken van ondergrondse kabels en leidingen.

Kwaliteit borgen, risico’s beheersen

Het realiseren van systemen en netwerken voor kabels en leidingen kan pas nadat er het nodige denk- en rekenwerk heeft plaatsgevonden. Ook is vaak bodemonderzoek nodig. Daarna volgt de engineering, het aanleggen en het onderhouden van het netwerk. We hebben daarvoor alle kennis en ervaring in huis. We maken bij de aanleg en het onderhoud gebruik van verschillende technieken, afhankelijk van de locatie, het type kabels en leidingen en – uiteraard – de kwaliteit van de bodem. MVOI is sterk in zogenoemde systeemgerichte contractbeheersing. Zo borgen we de kwaliteit en beheersen we de risico’s.

Voor de inpassing van alternatieve energiedragers is specialistisch grondwerk van groot belang. Waterstof moet vervoerd worden, warmtenetten met restwarmte ontstaan en het elektriciteitsnetwerk loopt tegen capaciteitsgrenzen aan. Dit alles vraagt om innovatieve, meedenkende partners. Partners die mede kunnen zorgdragen voor de energie van de toekomst.

Meer weten over hoe wij ondergrondse infrastructuur aanpakken? Bekijk de projecten.

Contact

Jos Evers

Jos Evers

Directeur
MVOI B.V. Edisonweg 1
2964 LK Groot-Ammers