Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Project- en gebiedsontwikkeling zonder verrassingen

Bij project- en gebiedsontwikkeling willen alle partijen vanaf de allereerste start een hechte samenwerking. Gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers zoeken daarom bij voorkeur naar partners die op infrastructureel gebied niet meer voor verrassingen komen te staan. Partijen die in het voortraject structureel bijdragen aan de planvorming en die in het natraject de maximaal haalbare kwaliteit halen, binnen het beschikbare budget.

Projectontwikkeling in de volle breedte

Of het nu gaat om woningbouwprojecten, bedrijventerreinen of combinaties daarvan, Mourik houdt zich bezig met alle werkzaamheden in en onder de openbare ruimte. Dat geldt zowel voor de ondergrondse infrastructuur als voor de inrichting van straten en wegen. Riolering, nutsvoorzieningen, maar ook de groenvoorziening en het straatmeubilair. 

We zijn goed in complexe situaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van verontreinigde bouwgrond. Of wanneer er bijzondere omstandigheden spelen, zoals in de buurt van natuurgebieden. Uitdagingen vertalen wij bij Mourik in principe altijd naar kansen. Binnen ons bedrijf is bijvoorbeeld meer dan voldoende kennis voorhanden om alle soorten verontreiniging aan te pakken. Volledig in eigen beheer. Daarnaast is duurzaam bouwen een van onze prioriteiten. Wij verzilveren kansen, waar anderen een complexe uitdaging liever laten schieten.

Op Mourik kun je bouwen. Als het gaat om de infrastructuur, willen opdrachtgevers vooral ontzorgd worden. Je moet weten waarop je kunt rekenen. En niemand houdt van verrassingen. Onze kwaliteit is gebaseerd op een gedegen voorbereiding, berekening en engineering. Met een stedenbouwkundig plan als basis gaan wij aan de slag. We zorgen voor de benodigde vergunningen, hebben contacten met waterschappen, netbeheerders, telecombedrijven en gemeenten. Voordat de eerste schop in de grond gaat, ligt er een gedegen plan, waarop je kunt bouwen. Van het saneren van verontreinigde gronden en het bouwrijp maken tot een volledige uitvoering van alle infrastructurele werken: met onze wortels in de aannemerij weten wij ook wat bouwen is.