header
Alexander-von-Humboldt-Strasse 2
01987 Schwarzheide
Duitsland

Onze missie

De beste Internationale specialist te worden voor dienstverlening bij fornuispijptechnieken naar keuze.

Onze visie

Onze primaire verantwoordelijkheid is een meerwaarde te leveren aan al onze klanten. Ons doel is het leveren van hoge kwaliteit en het verbeteren van de werkomgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

Unidense® Technology

Op 1 april 2005 is Unidense® Technology GmbH opgericht, nadat het patent voor de Unidense® Technology was verkregen, inclusief alle vergunningen van YARA International ASA (voorheen NORSK HYDRO ASA).

Onze diensten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

Syngas-markt

De Unidense® Technology wordt primair gebruikt voor het laden van catalyst in fornuispijpen in fabrieken die ammoniak, methanol en/of waterstof produceren (de zogenaamde Syngas-markt). Als licentiehouder hebben wij het recht verleend om de Unidense® Technology en know-how toe te passen aan tien bedrijven over de gehele wereld, inclusief zes bedrijven die deel uitmaken van de Mourik-familie, te weten: Mourik International B.V., Mourik Inc., Mourik General Contractors Venezuela C.A. and Mourik Caribbean N.V.

Wij ondersteunen het netwerk van licentiehouders door te voorzien in toezicht, technische ondersteuning en kwaliteitscontrole. Wij beschikken tevens over een eigen team van medewerkers en apparatuur om het werk succesvol uit te kunnen voeren. Ons doel is er samen met u voor te zorgen dat het uitwisselen van catalyst op efficiënte en betrouwbare wijze wordt uitgevoerd.

Uniloader Systeem

In 2009 hebben wij ons geautomatiseerde catalystlaadsysteem voor fornuispijpen geïntroduceerd, het Uniloader® Systeem. De Uniloader® is een machine waarmee het Unidense® principe, het automatisch laden met katalyst van fornuispijpen,  mogelijk wordt gemaakt.

Verder hebben wij reinigingstechnieken voor fornuispijpen ontwikkeld, de InTube & OutTube Cleaner (ITC & OTC).