header
Trambaan 15
Industrieterrein 'De Loop'
6101 AJ Echt
Nederland

Postbus 17
6100 AA Echt
Nederland

De activiteiten van Mourik Limburg omvatten een breed scala van veelal enkelvoudige en projectgebonden werkzaamheden. Onze activiteiten bestaan uit Cleaning en Staalbouw, waaronder stalen tanks, verkeersportalen voor rijkswegen en stalen bruggen en in de renovatie van stuwen en sluizen.

Mourik Limburg beschikt hiervoor over ruime en goed geoutilleerde productiehallen met een hijscapaciteit van 40 ton. Daartoe beschikt Mourik Limburg over ervaren en kundig projectmanagement.

Wij zijn een betrouwbare partner die toegevoegde waarde weet te creëren met een breed scala van diensten in meerdere technische disciplines, waarbij wij de synergie tussen de Mourik bedrijven optimaal benutten. Onze projecten zijn steeds vaker multidisciplinair en er worden hoge eisen gesteld aan de procesbeheersing.

Totaaloplossingen

De trend richting nieuwe samenwerkingsvormen en totaalconcepten zal verder toenemen. Mourik Limburg heeft op dit gebied reeds veel ervaring opgebouwd, maar wij zijn er ons terdege van bewust dat wij deze kennis moeten intensiveren.

Wij willen ons in dit kader ontwikkelen tot pro actieve, veelzijdige en flexibele meedenkers, kortom tot een partner die meer biedt dan alleen mensen en materieel, en die samen met de opdrachtgever de gezamenlijk gestelde doelen realiseert. De opdrachten worden complexer, behelzen niet enkel het ontwerpen volgens normen, maar ook werken en denken vanuit het verwachtingspatroon.

Persons, Material & Equipment

Sterk in ontwikkeling

Het grootste aandeel van de opdrachten bestaat uit de landelijke en regionale infrasector met verkeerskundige draagconstructies, nieuwbouw en onderhoud van natte kunstwerken zoals sluizen. Hier zal een mogelijke verschuiving optreden naar de grotere onderhoudswerken. De opgebouwde expertise op het gebied van deze infrasector is zo specifiek dat Mourik Limburg nu al een duidelijke rol vervult.

Mourik Limburg vindt innoveren om in te spelen op de toenemende duurzaamheidsbehoefte erg belangrijk. Dit houdt onder andere in dat er een andere wijze van werken wordt toegepast. Wij werken en denken vanuit de gedachte van de opdrachtgever. Transparantie, aantoonbaarheid maar ook eigen kennis en ervaring inbrengen om nu en op termijn tot een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers te komen is essentieel.

Om dit soort processen ook aantoonbaar  te maken zijn certificeringen zoals ISO 14001, MVO Prestatieladder en de CO2 ladder behaald. De certificeringen  ISO 9001 en VCA** zijn al enige tijd in bezit.  Eind 2011 heeft Mourik Limburg als eerste bedrijf in Nederland de in de toekomst verplichte NEN EN 1090-2 certificering voor staalbedrijven behaald. We lopen hiermee duidelijk voorop.

Dit betekent dat wij continu zullen investeren in kwaliteit, kennis en kunde. Dit zijn essentiële succesfactoren, waarin wij ons positief willen onderscheiden in de markt.