header

Datum

2021 - 2023

Klant

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Woerden

Locatie

Zegveld

Status

Afgerond

Waterveiligheid en woongenot gegarandeerd 

Het riviertje de Meije loopt door het Groene Hart, omgeven door schilderachtige landschappen, weilanden, karakteristieke boerderijen en woningen. Om de waterveiligheid in de toekomst te borgen, besloten het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de gemeente Woerden tot een verbetering van de Meijekade in de gemeente Woerden. Deze waterkering voldeed namelijk niet meer aan de huidige normen voor de hoogte en stabiliteit van dijken en kades. Op de Meijekade was er ook het nodige te verbeteren. Het asfalt van de weg over de kade, bijna vijf kilometer lang, was in slechte conditie.  

Onze opdracht, aangenomen als Combinatie Peek Mourik vof, werd dus een gecombineerde aanpak van kade- en dijkversterking en wegenbouw, specifiek de aanleg van wegverharding, plus bijkomende verbeteringen aan de verlichting en het openbare gebied langs de Meije, bijvoorbeeld met houten beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers. Dit is allemaal bekend terrein voor Mourik, maar met een specifieke uitdaging: opdrachtgever HDSR had met alle bewoners langs de Meijekade individuele afspraken gemaakt over de noodzakelijke werkzaamheden op de grond van de bewoners zelf. Aan ons de taak om de bewoners tevreden te stellen. 

Verschillende oplossingen voor kadeverbetering en dijkversterking 

De kadeverbetering en dijkversterking hebben we op verschillende manieren uitgevoerd, afhankelijk van hoogte en de stabiliteit van de waterkering. Op een deel van de Meijekade hebben we de hele dijk opgehoogd, op sommige stukken tot circa 40 centimeter hoger, of voorzien van een zogenaamde tuimelkade; een laag en smaller dijkje bovenop de bestaande dijk. Het resterende deel van de Meijekade (1,8 kilometer lang) was niet stabiel genoeg. Daar hebben we een stalen damwand geplaatst die als dijkversterking fungeert. De afwerking van de damwand met een geperforeerde deksloof is bijzonder. Er kan namelijk begroeiing doorheen en daardoor gaat de stalen constructie mooi op in het landschap. 

Het plaatsen van de damwand was een project op zich. Er liggen veel kabels en leidingen onder de Meijekade en onder het water door. Maar de vraag is altijd: kun je na zoveel jaren nog vertrouwen op de originele tekeningen? Om schade te voorkomen, lieten we langs het hele traject dieptemetingen uitvoeren om meter voor meter de positie en diepte van kabels en leidingen te bepalen en de damwand daar als het ware omheen te plooien. Voordat we dat konden doen, hebben we met alle betrokkenen, waaronder de netbeheerders, uitvoerig overleg gehad en iedereen meegenomen in onze plannen. 

Oplossingen op maat voor omwonenden  

De bewoners langs de Meijekade waren een heel belangrijke groep stakeholders. Voor veel van hen voelt de Meijekade als hun voortuin. Geen wonder dat sommigen zich zorgen maakten over ophoging van de kade en de nieuwe damwand, die in sommige gevallen zelfs bij mensen dwars door de tuin zou lopen. Wat zou er gebeuren met het uitzicht? Opdrachtgever HDSR maakte met alle bewoners afspraken over een oplossing, voor elk van hen op maat. Zo hadden we feitelijk 58 verschillende opdrachtgevers en we hebben er alles aan gedaan om ieder van hen tevreden te stellen. We hebben tuinen opgehoogd, houten bekleding om de damwand gemaakt, tuinen zelfs opnieuw aangelegd, heel veel gesprekken gevoerd en continu de tevredenheid gemonitord via de bouwapp, dat is een speciale app om heel eenvoudig updates te delen met omwonenden en geïnteresseerden. We gebruiken deze app steeds vaker. Met als uiteindelijk resultaat gelukkig alleen maar blije gezichten. 

Dit soort projecten is ons op het lijf geschreven: een combinatie van ontwerp en uitvoering, met veel aandacht voor omgevingsmanagement. Op een lastige plek: een smalle dijk met omwonenden. En met een paar uitdagingen die vragen om slimme oplossingen, zoals het omzeilen van kabels en leidingen en het gedeeltelijke hergebruik van de oude wegconstructie voor de nieuwe weg. Zo hebben we asfalt bespaard. Het was slechts één van de duurzame maatregelen die we hebben genomen, naast de toepassing van hergebruikt staal voor de damwand, de inzet van Euro 6- en Stage V-materieel of zelfs volledig emissievrij elektrisch materieel. 

Contact

André de Waal

André de Waal

Directeur Regionale Projecten
Mourik Infra B.V. Voorstraat 67
2964 AJ Groot-Ammers

Aan de slag bij Mourik?

Veiligheidskundige

Staf

Senior Inkoper

Staf

Grondwerker

Technisch

Werkvoorbereider/Calculator Industriële Reiniging

Project Management

Studenten/afgestudeerden HBO/WO niveau

Stage / Traineeships
Bekijk alle vacatures