Article

In twee weekenden in juli en augustus hebben wij de betonnen barriers op de Haringvlietbrug vervangen door een lichtere stalen variant, naast het vervangen zijn de barriers ook een stuk verplaatst. Daarnaast hebben we de brug voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Het vervangen van de barriers is een precisieklus waar twee weekenden voor nodig waren om het geheel te realiseren. In het eerste weekend, van 15 tot en met 18 juli zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het terugplaatsen van de stalen barriers in de middenberm te realiseren. Vanwege afgeslepen bouten in de grondplaten was een alternatieve werkwijze nodig, die door onze vakmensen uit Groot-Ammers en Echt uitgedacht zijn en die goedgekeurd moesten worden door Rijkswaterstaat. In het tweede weekend, 26 tot en met 29 augustus, zijn de stalen barriers in de middenberm teruggeplaatst én de betonnen barriers verwijderd en vervangen door een (lichtere) stalen variant. Vanwege de slechte staat van het asfalt is een groot deel van de asfaltverharding op de Haringvlietbrug ook vervangen. Beide weekenden zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen verzorgd door Traffic & More.

 

Sinds 23 augustus 2021 geldt op de Haringvlietbrug een verlaagde maximumsnelheid van 50 km/u. Deze is ingesteld omdat de klemmen waarmee het wegdek vast zit aan de klep lostrillen door het verkeer dat in de laatste jaren flink is toegenomen. Met deze maatregel wordt de brug minder belast en kan de brug naar verwachting veilig gebruikt worden tot aan de geplande werkzaamheden aan de klep in 2023.

Om weggebruikers te attenderen op deze lagere maximumsnelheid is de weginrichting op de brug aangepast en zijn de rijstroken versmald door middel van betonnen barriers. Deze werkzaamheden heeft Mourik Infra samen met onder andere Mourik Techniek en Traffic & More uit mogen voeren in opdracht van Rijkswaterstaat.

De betonnen barriers zijn destijds op verzoek van Rijkswaterstaat op de randen van de brug geplaatst om in de middenberm ruimte te maken voor handhaving door de politie. Handhaving gebeurt inmiddels met camera’s waardoor er meer ruimte is vrijgekomen in de middenberm. Door het gewicht van de betonnen barriers en de positie op de rand van de brug wordt de constructie van de brug alsnog te zwaar belast. Dit volgt uit recente berekeningen die Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren.

Om de brug tot aan het groot onderhoud in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken zijn de betonnen barriers vervangen door lichtere stalen barriers en verschuiven deze meer naar het midden van de brug. Aan de breedte van de rijstroken verandert niets.

Twee intensieve weekenden waar een goede samenwerking fantastisch vakwerk heeft opgeleverd door de verschillende onderdelen binnen Mourik.