Article

Tilburg, 27 juni 2024 – Rijkswaterstaat heeft officieel de opdracht voor het TB3-project gegund aan het consortium, een combinatie van de bedrijven Istimewa Elektro, Mourik Infra en Yunex Traffic. Dit strategische infrastructuurproject is een omvangrijk renovatie- en onderhoudsproject voor de waterwegen in Noord-Brabant en Midden-Limburg. Dit project, dat deel uitmaakt van het landelijke programma Vervanging & Renovatie (VenR), zal de komende jaren een cruciale bijdrage leveren aan de modernisering en verduurzaming van de infrastructuur in deze regio.

Innovatie en duurzaamheid centraal

In het project TB3 ligt de nadruk op disciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en industriële automatisering. De werkzaamheden, die gepland staan van 2025 tot 2029, omvatten de renovatie en vernieuwing van technische installaties bij waterreguleringswerken, sluiskolken en beweegbare bruggen. Het doel is om deze objecten niet alleen technisch up-to-date te maken, maar ook veiliger en duurzamer. Onder de geplande werkzaamheden vallen onder andere het vernieuwen van verschillende soorten aandrijvingen, het vervangen van camera’s en het moderniseren van geluid- en marifooninstallaties.

Continuïteit en toekomstbestendigheid

Met het project TB3 wordt een belangrijke stap gezet richting het waarborgen van het dagelijks goed functioneren van de sluizen, beweegbare bruggen en waterreguleringswerken in de regio. Deze renovatie is cruciaal voor de vlotte doorvaart op de waterwegen en de bereikbaarheid van de containerterminals en klasse IV-vaarwegen, waardoor de economische vitaliteit van Noord-Brabant en Midden-Limburg wordt ondersteund.

 

"Wij zijn verheugd om deze belangrijke opdracht te mogen uitvoeren voor Rijkwaterstaat" zegt Jos Thijs, projectmanager van TB3 namens Orion. "Deze gunning bevestigt het vertrouwen dat Rijkswaterstaat heeft in onze gezamenlijke expertise en innovatieve oplossingen in de samenstelling die we Orion noemen.” Mourik Infra, een toonaangevend familiebedrijf op het gebied van infrastructuur, industriële diensten, bouw en milieutechniek, richt zich op de fysieke aanleg en aanpassingen van de verkeerssystemen. Yunex Traffic, gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve systemen om mobiliteit veiliger, efficiënter en duurzamer te maken, zal verschillende beweegbare objecten met de bediencentrale Tilburg zelf moderniseren en een mobiele bedienpost realiseren. Istimewa Elektro, system integrator verzorgt het dagdagelijkese preventief en correctief onderhoud en is daarnaast verantwoordelijk voor ombouw van de E&IA installaties van de objecten ten behoeve van de V&R opgaaf.

 

Walter Deelen, Algemeen directeur Mourik Infra, “Het omvangrijke renovatie- en onderhoudsproject TB3 maakt deel uit van het landelijke programma Vervanging & Renovatie (VenR). Vanuit aannemerscombinatie Orion werkt Mourik Infra binnen het project nauw samen met Rijkswaterstaat voor het renoveren, moderniseren en onderhouden van tientallen sluizen, beweegbare bruggen en waterreguleringswerken in de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen in de periode van 2024 tot en met 2032. De werkzaamheden zijn erop gericht om de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de bruggen en sluizen in de toekomst te garanderen.’

 

“Vanuit onze Strategische Routemap 2030 draagt Mourik Infra bij aan de vervanging- en renovatieopgave waar Nederland voor staat met omvangrijke projecten van Rijkswaterstaat zoals TB3, maar ook de grootschalige renovatie van de Prinses Marijkesluis, het Groot Onderhoud Stuwen Limburg (GRONST) en het Meerjarig Onderhoud Maasobjecten Limburg. We zetten onze brede expertise in op het gebied van infrastructuur en bundelen we krachten met externe partners. Alle disciplines brengen we op effectieve manier samen in een integrale, multidisciplinaire aanpak om op de renovatieopgave te anticiperen. Met de gunning van TB3 verfijnen we nog meer onze kennis en kunde op het gebied van toekomstige vervanging en renovatie ten behoeve van klanten en opdrachtgevers die ook te maken hebben met deze opgave”.

“Onze werkzaamheden zijn gericht op de toekomstbestendigheid van de bruggen en sluizen.”

Walter Deelen, Algemeen directeur Mourik Infra —

Planning en uitvoering

Orion zal begin 2025 starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Het werk houdt in het doen van meerjarig preventief en correctief onderhoud, de instandhouding en daarnaast het renoveren van diverse objecten. De combinatie Orion is verantwoordelijk voor de planning, implementatie en onderhoud van alle technische onderdelen en geavanceerde systemen. Het Areaal omvat beweegbare objecten (bruggen, sluizen, gemalen en waterreguleringswerken), een aantal vaste objecten en de Bediencentrale Tilburg waar vanuit objecten van de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen op afstand worden bediend.

 

Investeren in het behoud van een vlotte doorvaart op onze waterwegen.

Het project is een onderdeel van het landelijke programma Vervanging & Renovatie (VenR), een grote renovatie operatie op het gebied van infrastructuur. Met deze vernieuwingsslag investeert Rijkswaterstaat in het behoud van een vlotte doorvaart op onze waterwegen.

 

Bedrijfsoverzicht

Orion is een samenwerkingsverband tussen toonaangevende Nederlandse infrastructuurbedrijven: Istimewa Elektro, Mourik Infra en Yunex Traffic. Met jarenlange ervaring in grootschalige renovatie- en onderhoudsprojecten en met een sterke focus op innovatie, duurzaamheid en veiligheid zet Orion zich in om de Nederlandse infrastructuur toekomstbestendig te maken. Voor meer informatie over het groot onderhoud en de modernisering van sluizen en bruggen op de Brabantse en Limburgse kanalen, bezoek www.rws.nl/tilburg3