Article

In aanloop naar het 90-jarig bestaan laat het familiebedrijf en de dienstverlener in infrastructuur, industrie, milieu en utiliteitsbouw een omzetgroei van 13,4 procent en een sterk en gezond resultaat zien.

Met een omzetgroei van ruim 13 procent naar € 532 miljoen in 2022 ten opzichte van ruim € 469 miljoen in 2021, blikt familiebedrijf Mourik in het vandaag gepubliceerde jaarbeeld terug op een sterk en gezond financieel 2022. De groei is met name te danken aan de betrokkenheid bij steeds grotere projecten zoals het renoveren van de Kiltunnel, cleaning en milieuwerkzaamheden voor Elia in België en een groot aantal turnarounds in de industrie. In 2022, een jaar zonder verkoop van deelnemingen, laat Mourik een resultaat (voor belastingen) zien van € 11,5 miljoen. In 2021 leidde onder andere de verkoop van de deelnemingen tot een resultaat van €29 miljoen. De vrijgekomen gelden zijn in 2022 deels geïnvesteerd in verschillende duurzaamheidsprojecten.

De groeicijfers zijn in lijn met de strategische ambities zoals vastgelegd in Route ‘25, het strategisch kompas van Mourik. Voor 2025 is een omzetdoelstelling van € 600 miljoen uitgesproken met een winstmarge oplopend naar 4 procent. Als onderdeel van Route ’25 richt Mourik zich op het versterken van haar positie op de thema’s water, energie en mobiliteit. Voor duurzaamheid en circulariteit is een fundamentele rol weggelegd. In 2022 vloeide hier de duurzaamheidsvisie ‘Mourik maakt morgen’ uit voort. Rimco de Groot, CFO van Mourik: “In deze visie verbinden wij onze innovatie- en daadkracht aan verschillende duurzaamheidsdoelstellingen. Zo willen wij in 2025 onze CO2-footprint met een kwart gereduceerd hebben. Samen met de sterke cijfers van 2022 legt dit mede de basis voor de continuïteit van Mourik als familiebedrijf en onze maatschappelijke bijdrage.”

Groei bij alle divisies

Het jaar 2022 laat bij alle divisies van Mourik een significante groei zien. Naast de eerder genoemde renovatiewerkzaamheden aan de Kiltunnel, droegen projecten zoals het meerjarig onderhoud in regio’s Zuid-Holland Zuid en Brabant-West en het industriebouw project bij Neste op de Maasvlakte bij aan de ruim 20 procent omzetstijging bij de Infra divisie. De omzet van de divisie Industry groeit met meer dan 10 procent dankzij grotere projecten, een hoger volume van turnarounds en meer cleaning- en onderhoudsactiviteiten. Na de oprichting in 2021 beantwoordt in België dochteronderneming Mourik Technics de groeiende vraag naar technische expertise binnen de industrie- en utiliteitsbouw. Met een omzet van meer dan € 5 miljoen in het eerste jaar bewijst de corporate startup dat de duurzame warmtetransitie binnen deze branche op stoom komt. In totaal laat Mourik in België een omzetstijging van bijna 5 procent zien.

Bijna 90 jaar aanpakken, pionieren en innoveren

Het continu werken aan slimme oplossingen past in een lange traditie van Mourik. “We zijn al bijna 90 jaar aan het aanpakken, pionieren en innoveren”, onderstreept Rimco de Groot: “Wij zijn erg trots op de ontwikkeling van Mourik als duurzame en ondernemende koploper in de branche. Het maakt ons een aantrekkelijk werkgever en geeft brandstof aan onze ambities om ook de komende 90 jaar te blijven bouwen aan dit familiebedrijf.” In 2022 bewijst de doorontwikkeling van de waterstofgraafmachine en de bouw van een tweede exemplaar dat Mourik de daad bij het woord voegt. Om de activiteiten binnen de industrie te verduurzamen, lanceerde Mourik vorig jaar een nieuwe ‘non-entry’ technologie voor tankcleaning (NETC-e). Met deze elektrisch aangedreven NETC-e sluit Mourik nog beter aan op de strenger wordende veiligheids- en duurzaamheidsnormen.

Vooruitzichten 2023

2023 is een ambivalent jaar. Op 22 januari overleed Kees Mourik, voormalig voorzitter RvB en grondlegger van het huidige Mourik, en dit jaar viert het familiebedrijf het 90-jarig bestaan. Verder verwacht Mourik in 2023 opnieuw een stevige groei te zullen doormaken. Dat geldt zowel voor de divisie Infra als de industrie in België. Rimco de Groot: “Een uitdaging blijft het beheersen van deze groei en het vinden van het juiste technische personeel op deze krappe arbeidsmarkt. Maar wij merken dat zowel theoretisch als praktisch geschoolden de weg naar Mourik steeds beter weten te vinden. Dat begint bij inspirerend leiderschap en natuurlijk het mogen werken aan mooie projecten, bijvoorbeeld de dijkversterking bij en herinrichting van Salmsteke. Tot slot spelen onze innovatiekracht en de focus op circulariteit en duurzaamheid een steeds belangrijker rol."