Article

Mourik heeft jarenlange ervaring in het onderhoud, versterken en verbeteren van dijken om bescherming te bieden tegen overstromingen. Bij Heel en Beesel wordt de dijk zowel verhoogd als versterkt. De huidige keringen worden op juiste hoogte gebracht en er worden nieuwe keringen aangebracht op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn.

 

In februari 2021 is door Waterschap Limburg het dijkversterkingsproject gegund aan de Combinatie Dijkversterking Heel en Beesel (CDHB), bestaande uit Mourik Infra en FL. De opdracht is voor ontwerp en uitvoering. Een goede beheersing van het project is daarbij cruciaal. Een onderdeel van deze projectbeheersing is dat de uitvoerende werkzaamheden aantoonbaar voldoen aan de eisen en het ontwerp. Tijdens de uitvoering van het werk gebruikt CDHB het digitale platform van KE-chain.

Mourik heeft reeds ervaring met KE-chain. Martijn van Sinttruije, manager Projectbeheersing Heel en Beesel vertelt graag meer over zijn ervaringen.

 

Nauwe samenwerking

Het team gebruikt de digitale keuringsformulieren om te sturen op keuringen die moeten worden gedaan. Martijn is als manager Projectbeheersing verantwoordelijk voor de beheersing van het project. De samenwerking tussen de technisch manager en de manager projectbeheersing is essentieel. Dit is waar de praktijk en theorie samenkomen.

Er wordt intensief gebruikgemaakt van de keuringsformulieren en de uitkomsten die de keuringen geven. Zo kan eenvoudig bepaald worden of het resultaat voldoet aan de bedoelde uitkomst. Indien dit resultaat niet voldoet aan de bedoelde uitkomst spreken we van een afwijking wat ook binnen KE-chain geconstateerd kan worden. Door de wijze waarop de keuring vastgelegd wordt in KE-chain is het mogelijk om snel te handelen. Ook de manier hoe met deze situaties wordt omgegaan wordt vastgelegd in KE-chain.

Via twee- en vier wekelijkse overleggen met de opdrachtgever en met behulp van de vier wekelijkse voortgangsrapportage wordt de opdrachtgever ingelicht. Op deze manier blijft de opdrachtgever integraal up-to-date en heeft hij een helder beeld van de voortgang en kwaliteit van het project. De mogelijkheid bestaat om de opdrachtgever (beperkte) rechten te geven voor toegang tot de applicatie. De opdrachtgever wordt dan in staat gesteld om live mee te kijken met de keuringen.

Traditioneel: Losse bestanden en extra aandacht

Voorheen werden de resultaten van de keuringen aan het papier toevertrouwd. Hierbij werd er onder andere gebruikgemaakt van Word, Excel en andere registratiesystemen. Foto’s plaatsen we in een aparte foto map.

De aantoning of er binnen de norm was gewerkt was het resultaat van een meting. Omdat deze meetresultaten handmatig in Excel werden gezet was er extra aandacht nodig om te voorkomen dat dit fout ging en dat de juiste foto’s eraan gekoppeld waren.

We hebben overwogen met welk digitaal registratiesysteem we wilden gebruiken binnen Mourik. Onder ander vanwege de verschillende template mogelijkheden, het samenwerken in de digitale formulieren, de bibliotheek van formulieren en de workflow mogelijkheden hebben ons doen besluiten om voor KE-chain te kiezen.