Article

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van de grondlegger van het huidige Mourik, de heer Cornelis (Kees) Mourik, in de leeftijd van 85 jaar.

De heer Mourik is zondagochtend 22 januari 2023 thuis overleden na een kort ziekbed.

De meesten van ons kennen hem als een hardwerkende ondernemer die de fundamenten heeft gelegd onder het bedrijf dat Mourik vandaag de dag is.

Kees daagde altijd uit, hield ons scherp en zorgde ervoor dat we altijd onze grenzen opzochten om van Mourik een toekomstbestendig en financieel gezond bedrijf te maken.

Wij kijken met grote waardering terug op de periode dat hij als algemeen directeur ons bedrijf leidde en op de periode waarin hij, na zijn pensionering, op afstand Kees Jan en Marianne adviseerde.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Raad van Bestuur
Joh. Mourik & Co. Holding B.V.